Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Άνοιξε το Taxisnet για τις μηνιαίες καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

5 Φεβρουαρίου 2014

Άνοιξε το Taxisnet για τις μηνιαίες καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Άνοιξε το Taxisnet για τις μηνιαίες καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Βάσει της απόφασης που έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, τα τιμολόγια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου μπορούν να αποσταλούν μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας του Μαρτίου.

Άνοιξε το Taxisnet για τις μηνιαίες καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Βάσει της απόφασης που έχει ήδη εκδοθεί, η αποστολή των τιμολογίων στην εφορία ανά μήνα, έχει καταστεί υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2014 για όλους, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν (απλογραφικά, διπλογραφικά κλπ). Επίσης, δεν υπάρχει εξαίρεση ούτε όσον αφορά στο ύψος των τιμολογίων. Αναγράφονται κανονικά τα στοιχεία όλων των τιμολογίων από το 1ο ευρώ.

Η προθεσμία για τις μηνιαίες καταστάσεις πελατών - προμηθευτών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου


Βάσει της απόφασης που έχει ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, τα τιμολόγια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου μπορούν να αποσταλούν μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας του Μαρτίου. Δηλαδή μέχρι και τρεις εργάσιμες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ από όσους τηρούν διπλογραφικά (σ.σ είναι τα παλαιά γʼ κατηγορίας) βιβλία.
Πρακτικά, η προθεσμία εκπνέει στις 17-18 του επομένου μήνα από την έκδοση του τιμολογίου. O γενικός γραμματέας φορολογικών εσόδων, έχει μιλήσει περί λανθασμένης διατύπωσης στην απόφαση και έχει προαναγγείλει διόρθωση έτσι ώστε η περίοδος προσαρμογής από 2μηνη (Ιανουάριος-Φεβρουάριος και δήλωση τον Μάρτιο) να γίνει 4μηνη (Ιανουάριος-Απρίλιος και δήλωση τον Μάιο).
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/761853

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ