Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Δελτίο Τύπου: Επαναλειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Αποστελλόμενων Στοιχείων από φορολογικούς μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ

27 Φεβρουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου: Επαναλειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Αποστελλόμενων Στοιχείων από φορολογικούς μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ

Δελτίο Τύπου: Επαναλειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Αποστελλόμενων Στοιχείων από φορολογικούς μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ

Το συγκεκριμένο σύστημα πρόκειται να διασυνδεθεί με το σύστημα των ΜΥΦ
(ΠΟΛ 1022/2014) έτσι ώστε τα ηλεκτρονικά αρχεία φορολογικών στοιχείων που
συγκεντρώνονται από τις ΕΑΦΔΣΣ στη ΓΓΠΣ, να μετατρέπονται στο τέλος κάθε
προβλεπόμενης περιόδου σε Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών- Προμηθευτών
και Συναλλαγών (ΜΥΦ) της περιόδου αυτής, εφόσον ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη
υπηρεσία από τον επιτηδευματία-υπόχρεο.

Δελτίο Τύπου: Επαναλειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Αποστελλόμενων Στοιχείων από φορολογικούς μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ
Ανακοινώνεται η επανέναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος
διαχείρισης αποστελλόμενων στοιχείων μέσω αρχείων (s.txt) από φορολογικούς
μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ, στις ψηφιακές υποδομές της ΓΓΠΣ, η οποία είχε διακοπεί
για λόγους συντήρησης των υποδομών της ΓΓΠΣ.
Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατό, για τις συνδεδεμένες μέσω ΕΑΦΔΣΣ
επιχειρήσεις με τη ΓΓΠΣ, να αυτοματοποιήσουν την αποστολή των συγκεντρωτικών
καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, μέσω των αναλυτικών στοιχείων που
αποστέλλουν. Στην κατεύθυνση αυτή επεκτείνεται η υπάρχουσα δομή στοιχείων
του φορολογικού μηχανισμού ώστε να είναι δυνατή και η ένταξη των
δαπανών/εξόδων στο αποστελλόμενο αρχείο, που γίνονται αποδεκτά από τον
επιτηδευματία στη λογιστική του διαχείριση.

Επισημαίνεται ότι, οι επιτηδευματίες που εκδίδουν τα φορολογικά τους
στοιχεία μηχανογραφικά κάνοντας χρήση ΕΑΦΔΣΣ, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση
στο σύστημα με χρήση των στοιχείων πιστοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός
πρόσβασης) TAXISNET.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα,
μπορούν να δηλώσουν την πρόθεση τους στο invoicing@gsis.gr ή/και t.pagtzis@gsis.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ