Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Για ποια εισοδήματα θα πληρώνουν προκαταβολή φόρου μισθωτοί και συνταξιούχοι

14 Φεβρουαρίου 2014

Για ποια εισοδήματα θα πληρώνουν προκαταβολή φόρου μισθωτοί και συνταξιούχοι

Για ποια εισοδήματα θα πληρώνουν προκαταβολή φόρου μισθωτοί και συνταξιούχοι

Για ποια εισοδήματα θα πληρώνουν προκαταβολή φόρου μισθωτοί και συνταξιούχοι
Σύγχυση έχει προκαλέσει στους φορολογούμενους πολίτες το ζήτημα της προκαταβολής του φόρου. Δηλαδή πάνω σε ποια εισοδήματα θα υπολογίζεται και σε ποια όχι. Είναι γνωστό ότι η προκαταβολή του φόρου υπολογίζεται από το 2007 στο σύνολο των εισοδημάτων στην περίπτωση μόνο που το εισόδημα από μισθώματα ή ελευθέρια επαγγέλματα ήταν μεγαλύτερο από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις.


Για ποια εισοδήματα θα πληρώνουν προκαταβολή φόρου μισθωτοί και συνταξιούχοι

Σύγχυση έχει προκαλέσει στους φορολογούμενους πολίτες το ζήτημα της προκαταβολής του φόρου. Δηλαδή πάνω σε ποια εισοδήματα θα υπολογίζεται και σε ποια όχι.

Είναι γνωστό ότι η προκαταβολή του φόρου υπολογίζεται από το 2007 στο σύνολο τω εισοδημάτων στην περίπτωση μόνο που το εισόδημα από μισθώματα ή ελευθέρια επαγγέλματα ήταν μεγαλύτερο από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, η τελική ρύθμιση η οποία θα ισχύσει είναι: 
όταν κάποιος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις και παράλληλα εξασκεί ελευθέριο επάγγελμα ή εισπράττει ενοίκια ο φόρος θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε μία πηγή και το ίδιο θα ισχύει και για την προκαταβολή φόρου, ποτέ όμως για το τμήμα φόρου από μισθούς ή συντάξεις.

Παράδειγμα προκαταβολής φόρου για το 2014


Δηλαδή αν κάποιος έχει ετήσιο μισθό 20.000 ευρώ και ταυτόχρονα εισπράττει ενοίκια 10.000 ευρώ ο φόρος για τον μισθό είναι 2.300 ευρώ και ο φόρος για τα ενοίκια 1.200 ευρώ.
Η προκαταβολή 55% δεν θα υπολογίζεται επί του συνολικού φόρου των 3.500 ευρώ αλλά επί του φόρου των ενοικίων των 1.200 ευρώ.
Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τα ελευθέρια επαγγέλματα.
Μέχρι πέρυσι ίσχυε με νόμο του 2007 ότι εάν τα εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα ή μισθώματα ήταν μεγαλύτερα από τους μισθούς ή τις συντάξεις που λάμβανε ο ίδιος φορολογούμενος τότε η προκαταβολή του φόρου υπολογιζόταν στο σύνολο του φόρου.
Με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις, όπως αναφέρει το Βήμα, θα υπολογίζεται μόνο στον φόρο των μισθωμάτων ή του ελευθέριου επαγγέλματος ανεξάρτητα αν είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου από μισθούς ή συντάξεις.

Σε καμία περίπτωση πάντως δεν θα υπολογίζεται προκαταβολή στον φόρο από μισθούς ή συντάξεις.

Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου οικονομικών όπου χρειάζεται ειδικότερη διευκρίνιση θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ή υπουργική απόφαση.
Εντός της ημέρας θα υπάρξει και διευκρινιστική ανακοίνωση από το υπουργείο Οικονομικών.
http://www.imerisia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ