Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πότε αποδίδεται ο παρακρατούμενος φόρος από μισθους για το 2014

18 Φεβρουαρίου 2014

Πότε αποδίδεται ο παρακρατούμενος φόρος από μισθους για το 2014

 

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αποδίδουν αυτόν το φόρο με εφάπαξ καταβολή του μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την παρακράτηση με 


προσωρινή δήλωση. Η δήλωση αποδίδεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. μέσα σε 11 ημέρες.


Πότε αποδίδεται ο παρακρατούμενος φόρος από μισθους για το 2014

Με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 διάταξη που ισχύει από 1/1/2014 προβλέπει την απόδοση του φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

Σημείωση: αναμένονται οδηγίες με εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων για την παρακράτηση του φόρου όσο και για τον χρόνο υποβολής της σχετικής δήλωσης .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ