Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εξαιρούνται όλοι οι αγρότες από την τήρηση βιβλίων

7 Φεβρουαρίου 2014

Εξαιρούνται όλοι οι αγρότες από την τήρηση βιβλίων

Εξαιρούνται όλοι οι αγρότες από την τήρηση βιβλίων

Μετά τις μειώσεις των φόρων στα αγροτεμάχια, η κυβέρνηση υποχωρεί εκ νέου και διευκολύνει περαιτέρω τους αγρότες, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για όλους τους επιτηδευματίες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.Η κυβέρνηση υποχωρεί εκ νέου και διευκολύνει περαιτέρω τους αγρότες

Μετά τις μειώσεις των φόρων στα αγροτεμάχια, η κυβέρνηση υποχωρεί εκ νέου και διευκολύνει περαιτέρω τους αγρότες, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για όλους τους επιτηδευματίες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • εξαιρεί από την τήρηση βιβλίων τους αγρότες ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος
 • τους απαλλάσσει από το τέλος επιτηδεύματος για μία πενταετία
 • θα υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και συγκεντρωτικές μία φορά τον χρόνο
Ωστόσο, αρκετοί αγρότες δεν φαίνονται ικανοποιημένοι ούτε από τις διορθωτικές κινήσεις της κυβέρνησης, επιμένοντας ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς τουλάχιστον για τους αγρότες που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το 98% των αγροτών δηλώνει εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ!

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, το οποίο θα επισκεφθεί σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ κ. Δ. Κουτσούμπας, θεωρεί τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν ημίμετρα, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες «κυβερνητικά τερτίπια», δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν δυναμικότερα τις κινητοποιήσεις. Πάντως, το μπλόκο της Νίκαιας αργά χθες το βράδυ, με τη συμμετοχή και γαλάζιων αγροτοσυνδικαλιστών, θα αποφάσιζε για την αντίδρασή τους στις νέες αποφάσεις της κυβέρνησης.

Τι προβλέπει η απόφαση της κυβέρνησης για τους αγρότεςΤι ισχύει για όλους τους αγρότες


Όλοι οι αγρότες (ακόμα και όσοι έχουν εισόδημα άνω των 15.000 ευρώ) 


 • δεν θα έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων (Εξαιρούνται όσοι έχουν άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ήδη τηρούν βιβλία.) 
 • Θα συγκεντρώνει όλα τα παραστατικά (έσοδα - έξοδα) και βάσει αυτών θα προκύπτει το πραγματικό εισόδημα.
 • θα έχουν υποχρέωση μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, που θα υποβάλλεται στο τέλος του έτους. 
 • υποχρέωση για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων όσον αφορά στα έξοδα γίνεται ετήσια.


Οι αγρότες με ετήσια εισοδήματα έως 15.000 ευρώ

• Οι αγρότες με ετήσια εισοδήματα έως 15.000 ευρώ θα λαμβάνουν δελτίο αγοράς κατά την πώληση των εμπορευμάτων. Επί του ετήσιου ακαθάριστου ποσού θα λαμβάνουν επιστροφή ΦΠΑ 6%.

Οι αγρότες με εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ

Οι αγρότες με εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ 


 • θα εκδίδουν δελτίο πώλησης στους πελάτες τους
 • Η επιστροφή ΦΠΑ θα υπολογίζεται επί της διαφοράς των εισροών και εκροών
 • θα έχουν τη δυνατότητα αποσβέσεων ενώ 
 • Θα εκπίπτουν και διάφορες δαπάνες.

Οι εξαιρέσεις που ισχύουν στους αγρότες   1. Για τα 5 πρώτα χρόνια οι αγρότες που μπαίνουν στο νέο σύστημα, όπως και εκείνοι που βρίσκονται 3 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση απαλλάσσονται του τέλους επιτηδεύματος.
 2. Οι αγρότες που εντάσσονται στο νέο καθεστώς φέτος θα έχουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος (με τη δήλωση που θα υποβληθεί το 2015) 27,5% αντί 55%. Από το 2016 η προκαταβολή θα ανέλθει στο 55%.
 3. Όσοι έχουν μηνιαία έσοδα και κατ’ επέκταση έκδοση τιμολογίων θα υποβάλλουν κάθε μήνα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις για τα ποσά που εισέπραξαν.
 4. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ ως φυσικά πρόσωπα, όσοι αγρότες διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων (ομάδων, συνεταιρισμών και εμπόρων).Οι ομάδες και οι συνεταιρισμοί που εκκαθαρίζουν τις πωλήσεις των αγροτών πραγματοποιούν την εκκαθάριση μία φορά τον χρόνο.


πηγή : www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ