Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Παρακράτηση φόρου από μισθούς μελών Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας

19 Μαρτίου 2014

Παρακράτηση φόρου από μισθούς μελών Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1030493 ΕΞ 17.2.2014
Παρακράτηση φόρου από μισθούς μελών Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1030493 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375317, 318
FAX: 210 3375001

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση φόρου από μισθούς μελών Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας»

Σε απάντηση του ερωτήματος του .................... Α.Ε. για το πώς χαρακτηρίζεται ο μισθός μέλους Δ.Σ. και πως γίνεται η παρακράτηση φόρου σας γνωρίζουμε ότι:

1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

2. Επίσης με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτηση του.

3. Συμφωνά με τα ανωτέρω ο μισθός μέλους Δ Σ. θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167).


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο Διευθυντής
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ