Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πιστοποίηση Οφειλετών ΚΕΑΟ Αλλων Φορέων (πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

13 Μαρτίου 2014

Πιστοποίηση Οφειλετών ΚΕΑΟ Αλλων Φορέων (πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

Πιστοποίηση Οφειλετών ΚΕΑΟ Αλλων Φορέων (πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

Μέσω της υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης οφειλετών ΚΕΑΟ άλλων φορέων (πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του οφειλέτη στις υπηρεσίες ΚΕΑΟ. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω διασύνδεσης με τη ΓΓΠΣ με τη χρήση κωδικών TAXIS και προϋποθέτει ότι έχει αποδοθεί κλειδάριθμος στον οφειλέτη από τη ΓΓΠΣ.


Πιστοποίηση Οφειλετών ΚΕΑΟ Αλλων Φορέων (πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)
Μέσω της υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης οφειλετών ΚΕΑΟ άλλων φορέων (πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του οφειλέτη στις υπηρεσίες ΚΕΑΟ. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω διασύνδεσης με τη ΓΓΠΣ με τη χρήση κωδικών TAXIS και προϋποθέτει ότι έχει αποδοθεί κλειδάριθμος στον οφειλέτη από τη ΓΓΠΣ..

Με την επιτυχή πιστοποίηση ο οφειλέτης αποκτά κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες, οι οποίες σήμερα περιλαμβάνουν την Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών και τον Πίνακα Χρεών Οφειλέτη.

Η υπηρεσία σε πρώτη φάση αφορά τους οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και συγκεκριμένα αυτούς για τους οποίους ο ΟΑΕΕ έχει αποστείλει τις οφειλές τους στο ΚΕΑΟ.

Οι οφειλέτες οι οποίοι είναι εργοδότες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ δεν θα πιστοποιηθούν μέσω αυτής της υπηρεσίας αλλά θα χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες τους κωδικούς πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.
Πατήστε εδώ για είσοδο στην υπηρεσία Πιστοποίηση οφειλετών ΚΕΑΟ (πλην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ