Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Τράπεζες - αποτελέσματα stress tests

7 Μαρτίου 2014

Τράπεζες - αποτελέσματα stress tests

Τράπεζες - αποτελέσματα stress tests


Αναλυτικά η δομή των κεφαλαίων

Αναλυτικά η δομή των κεφαλαίων


Οι τράπεζες πάντως στο σύνολό τους υπογραμμίζουν τις υπερβολικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, προβολές στις οποίες βασίστηκε η μελέτη της BlackRock και υποστηρίζουν ότι πολύ γρήγορα το κλίμα θα αντιστραφεί υπέρ τους, αφού θα εμφανίσουν μεγάλη βελτίωση των οικονομικών τους στοιχείων.Εθνική


Εμφανίζοντας τις χαμηλότερες εκτιμήσεις για πιστωτικές ζημιές (CLPs) σε ότι αφορά το ελληνικό χαρτοφυλάκιο (8,74 δισ. ευρώ), η Εθνική δέχεται πλήγμα από τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου στο εξωτερικό (3,1 δισ. ευρώ) ενώ εμφανίζει τη χαμηλότερη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου της τάξης των 1,451 δισ. ευρώ. Τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια αναφοράς διαμορφώνονται στα 4,82 δισ. ευρώ, με το στόχο κεφαλαίων 8% στα 4,743 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2016 και οι συσσωρευμένες προβλέψεις στα 8,13 δισ. ευρώ.

Πειραιώς


Η Τρ. Πειραιώς εμφανίζει αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στο εξωτερικό της τάξης των 2,342 δισ. ευρώ και τα μεγαλύτερα CLPs για ελληνικό κίνδυνο (16,132 δισ. ευρώ). Διαθέτει τα υψηλότερα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια αναφοράς (8,294 δισ. ευρώ), με στόχο 8% το Δεκέμβριο του 2016 στα 5,265 δισ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνονται στα 12,362 δισ. ευρώ και η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου στα 2,658 δισ. ευρώ.

Alpha Bank


Την υψηλότερη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου εμφανίζει η Alpha Bank, στα 4,047 δισ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνονται στα 10,416 δισ. ευρώ, τα ελληνικά CLPs στα 14,720 δισ. ευρώ και τα CLPs εξωτερικού στα 2,936 δισ. ευρώ. Τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της τράπεζας την ημερομηνία αναφοράς (Ιούνιο 2013) υπολογίστηκαν στα 7,38 δις. ευρώ και τα κεφάλαια το Δεκέμβριο του 2016 βάσει του στόχου 8% στα 4,45 δισ. ευρώ.

Eurobank


Το δεύτερο χαμηλότερο ύψος αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στην Ελλάδα εμφανίζει η Eurobank στα 9,519 δισ. ευρώ και το χαμηλότερο στο εξωτερικό 1,628 δισ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις είναι στα 7 δις. ευρώ και η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου στα 2,106 δισ. ευρώ. Τα εποπτικά κεφάλαια αναφορά είναι στα 2,2 δις. ευρώ και ο στόχος του 8% το Δεκέμβριο του 2016 στα 3,133 δισ. ευρώ.

Τέλος, η άσκηση έδειξε ότι οι ABB, Credicom και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ( IBG) δεν χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ