Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε20

19 Μαρτίου 2014

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε20

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε20

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε20

Σε παραγωγική λειτουργία έχει τεθεί στο Taxisnet η εφαρμογή για την υποβολή οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Έντυπο Ε20/TAXIS).
Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρη, η έναρξη υποβολής των οριστικών δηλώσεων των ανωτέρω αμοιβών ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου.

Η υποβολή της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2014.

Θα ακολουθήσει διασταύρωση των δηλούμενων ποσών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις χορηγούμενες βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.


http://www.bankwars.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ