Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υποβολή ΑΠΔ Δεκεμβρίου 2013, Δώρου Χριστουγέννων, Ιανουαρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2014

1 Μαρτίου 2014

Υποβολή ΑΠΔ Δεκεμβρίου 2013, Δώρου Χριστουγέννων, Ιανουαρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2014

Υποβολή ΑΠΔ Δεκεμβρίου 2013, Δώρου Χριστουγέννων, Ιανουαρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2014 
Υποβολή ΑΠΔ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012, όπως τροποποιήθηκαν την παρ. 10 του άρθρου 35 του Ν.4111/2013 οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και προβλέπεται από την παρ. 1 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ Α΄ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Υποβολή ΑΠΔ Δεκεμβρίου 2013, Δώρου Χριστουγέννων, Ιανουαρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2014 


1. Για τη μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2013 και για το Δώρο Χριστουγέννων, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται
Μέχρι 14 Μαρτίου 2014

(Παράταση : Εγκ . Ι .Κ .Α . Ε 40/120/20-02-2014)
2. Για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2014, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται
Μέχρι 14 Μαρτίου 2014

(Παράταση : Εγκ . Ι .Κ .Α . Ε 40/120/20-02-2014)
( `Αρθρο 14 του Ν. 4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 35 του Ν.4111/2013, Εγκ. Ι.Κ.Α. Ε40/10/15-01-2014
3.Για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2014, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται
Μέχρι 31 Μαρτίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ