Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων με υποχρέωση καταχώρησης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑ.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

14 Μαρτίου 2014

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων με υποχρέωση καταχώρησης ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑ.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ΙΚΑ : Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Πίνακας Χρεών Οφειλέτη


Μέσω της υπηρεσίας αυτής εμφανίζεται ο πίνακας χρεών του οφειλέτη. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία έκδοσής του, ανεξάρτητα εάν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή όχι. Οι οφειλέτες - εργοδότες του ΙΚΑ 

Πίνακας Χρεών ΟφειλέτηΜέσω της υπηρεσίας αυτής εμφανίζεται ο πίνακας χρεών του οφειλέτη. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία έκδοσής του, ανεξάρτητα εάν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή όχι. Οι οφειλέτες - εργοδότες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση είτε ηλεκτρονικά (www.ika.gr-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες-> Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών), είτε στο Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ της έδρας της επιχείρησης. Οι οφειλέτες άλλων φορέων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ.

Ο πίνακας χρεών χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ενημέρωση του οφειλέτη και δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο έναντι τρίτων, ούτε υποκαθιστά τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή τη βεβαίωση οφειλής που εκδίδονται από τον αρμόδιο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές που εμφανίζονται στον πίνακα χρεών, οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία του φορέα που έχει καταλογίσει την οφειλή. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών, οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ στην οποία υπάγονται.

Για την πρόσβαση στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία:
Οι οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ πρέπει να κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.


Οι οφειλέτες των άλλων φορέων πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.


Πατήστε για είσοδο στην υπηρεσία Πίνακας Χρεών Οφειλέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ