Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου οι συναλλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ

1 Απριλίου 2014

Απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου οι συναλλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ

Απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου οι συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ
οι αμοιβές για δικαιώματα (royaltie) που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα να μην υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου

Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Υποπαράγραφος Δ1: αποσαφηνίσεις στο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Με την περίπτωση 14 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 62 προκειμένου οι αμοιβές για δικαιώματα (royaltie) που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα να μην υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64.

.....

Με την προσθήκη της παραγράφου 8 απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την περ δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 οι συναλλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εφόσον ο λήπτης της αμοιβής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ