Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης εισοδήματος χρήσης 2013 για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

5 Απριλίου 2014

Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης εισοδήματος χρήσης 2013 για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης εισοδήματος χρήσης 2013 για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν από Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου, που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά βιβλία..
Προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 


Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης εισοδήματος χρήσης 2013 για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά βιβλία, ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία, για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2013.


Για το οικονομικό έτος 2014, η δήλωση υποβάλλεται :

Μέχρι 15 Απριλίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ