Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης εισοδήματος χρήσης 2013 για προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά βιβλία.

5 Απριλίου 2014

Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης εισοδήματος χρήσης 2013 για προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Λήξη προθεσμίας υποβολής δήλωσης εισοδήματος χρήσης 2013 για προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά βιβλία ή που τηρούσαν διπλογραφικά βιβλία και έκλεισαν ισολογισμό 31/12/2013.

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν από Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου, που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά βιβλία..
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν από Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου, που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά βιβλία ή που τηρούσαν διπλογραφικά βιβλία και έκλεισαν ισολογισμό 31/12/2013.


Προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.qsis.gr., μαζί με τα έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης.


Για το οικονομικό έτος 2014, η δήλωση υποβάλλεται :

Μέχρι 30 Απριλίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ