Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 2014 - Πως θα μειώσετε τη φορολογία

19 Μαΐου 2014

2014 - Πως θα μειώσετε τη φορολογία

2014 - Πως θα μειώσετε τη φορολογία
H φορολογική νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους φορολογουμένους να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια διαβίωσης και να περιορίσουν το ποσό.

2014 εκκαθαριστικά και πως θα μειώσετε τη φορολογία

Καυτό αναμένεται να είναι το φετινό καλοκαίρι για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους που θα κληθούν να πληρώσουν τα μεγάλα ποσά φόρου που θα προκύψουν με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Πως θα μειώσετε τη φορολογία το 2014  

Η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους φορολογουμένους να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια διαβίωσης και να περιορίσουν το ποσό του φορολογικού «λογαριασμού»

Η αμφισβήτηση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητο κ.τ.λ. μπορεί να γίνει από όλους όσοι υπάγονται στα τεκμήρια. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει με πραγματικά περιστατικά ότι οι πραγματικές δαπάνες που έγιναν από την οικογένειά του είναι μικρότερες από αυτές που προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια. Η μείωση της τεκμαρτής δαπάνης μπορεί να γίνει και μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης και την ηλεκτρονική έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους φορολογουμένους να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια διαβίωσης και να περιορίσουν το ποσό του φορολογικού «λογαριασμού»

Διαδικασία μείωσης των τεκμηρίων

Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος θα πρέπει να επισκεφθεί την εφορία του μαζί με το εκκαθαριστικό του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αρμόδιος για να αξιολογήσει τα στοιχεία είναι ο έφορος, ο οποίος θα ελέγξει τα όσα ισχυρίζεται ο φορολογούμενος και θα μειώσει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Στην περίπτωση που ο έφορος εγκρίνει τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, τότε θα γίνει νέα εκκαθάριση της δήλωσης και θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης :

Αίτηση μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης από όσους:

• Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.

• Είναι φυλακισμένοι
• Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική
• Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας
• Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

• Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι αυτοί (οι συγγενείς τους) έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές.

• Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους


Άνεργοι

Οι άνεργοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στον προϊστάμενο της εφορίας και να ζητήσουν μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κυρίως για τα έξοδα της κατοικίας και του αυτοκινήτου και φυσικά εφόσον αυτά υπερβαίνουν το ποσό των 9.500 ευρώ.
Σημειώστε ότι για όσους τα τεκμαρτά εισοδήματα δεν υπερβαίνουν τις 9.500 ευρώ φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και στην οποία ισχύει το αφορολόγητο όριο.
Για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ που ισχύει στην κλίμακα και να μην πληρώσουν φόρο, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις των οποίων η αξία αντιστοιχεί στο 25% του εισοδήματός τους. Επομένως οι άνεργοι με μεγαλύτερα τεκμαρτά εισοδήματα, για να περιορίσουν τη φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει με την εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι άνεργοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ ή να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον συγκεκριμένο οργανισμό ή από άλλα ταμεία. Ο έφορος, αφού λάβει υπόψη τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει ο φορολογούμενος, μειώνει ανάλογα με την κάθε περίπτωση τα τεκμήρια διαβίωσης.

Φορολογούμενοι με ανείσπρακτες αμοιβές

Τα τεκμήρια διαβίωσης μπορούν αμφισβητήσουν με βάση πραγματικά περιστατικά και οι φορολογούμενοι που εισπράττουν καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας ή επειδή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

Αν ο φορολογούμενος ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε δαπάνες μικρότερες από αυτές που προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια και αν δεν δηλώνονται εισοδήματα από εμφανείς πηγές θα πρέπει να έχει τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του όπως πιστοποιητικό στρατολογίας, βεβαίωση νοσοκομείου ή κλινικής. Στην τροποποιητική δήλωση που θα υποβληθεί θα πρέπει να συμπληρωθεί το ποσό της πραγματικής δαπάνης που ισχυρίζεται ότι έκανε ο φορολογούμενος και όχι το ποσό που προκύπτει με την εφαρμογή των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης που ισχύουν για αυτοκίνητα, κατοικίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ