Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εγγραφή προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων

8 Μαΐου 2014

Εγγραφή προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων


Εγγραφή προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων
Χαρακτηρισμός  πελάτη ως ανεπίδεκτου εισπράξεως

Εγγραφή προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων


Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
68.09.ΧΧΧ
Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
500
44.11.000
Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
500
Χαρακτηρισμός  πελάτη ως ανεπίδεκτου εισπράξεως
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
30.97.ΧΧΧ
Επισφαλής πελάτης
500
30.00.ΧΧΧ
Πελάτης
500
Διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων πελατών
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΧΡΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
44.11.000
Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων
500
30.97.ΧΧΧ
Επισφαλής πελάτης
500

















































Σχετικά άρθρα







Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ