Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Προστατευόμενα μέλη

20 Μαΐου 2014

Προστατευόμενα μέλη

Προστατευόμενα μέλη
Προστατευόμενα μέλη
Τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο και επηρεάζουν το ύψος του αφορολογήτου ή των εκπτώσεων δαπανών από το εισόδημα ή τον φόρο είναι
Προστατευόμενα μέλη

Τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο και επηρεάζουν το ύψος του αφορολογήτου ή των εκπτώσεων δαπανών από το εισόδημα ή τον φόρο είναι:

α) Ο ή η σύζυγος, για τις περιπτώσεις της

  1. έκπτωσης των δαπανών για νοσήλια και 
  2. του αφορολόγητου ποσού λόγω αναπηρίας.


β) Τα ανήλικα ανύπαντρα τέκνα του. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο έτος πρέπει να συνυποβληθούν με τη δήλωση και οι σχετικές ληξιαρχικές πράξεις γέννησης.

γ) Τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα του, που

  1. σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού, 
  2. καθώς επίσης και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Απαιτείται να συνυποβληθεί βεβαίωση της σχολής ή του ΙΕΚ.


δ) Τα ανύπαντρα τέκνα του, που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, με βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

ε) Τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα,
  • το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και πάνω, από φυσική αναπηρία, διανοητική καθυστέρηση ή ψυχική πάθηση σε ποσοστό 67% και πάνω, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.


ζ) Οι γονείς, παππούδες και γιαγιάδες και των δύο συζύγων.

η) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή διατελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και πάνω.

θ) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό (τέκνα αδελφών) και των δύο συζύγων.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω  θεωρούνται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο, εφόσον:

  • συνοικούν (διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάτω από την ίδια στέγη) με αυτόν. Προσωρινή απομάκρυνση λόγω σπουδών ή στρατιωτικής θητείας ή ασθενείας δεν αναιρεί τη συνοίκηση, 
  • δεν έχουν αποκτήσει εισόδημα, απέκτησαν φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα, το οποίο δεν υπερέβη τα 2.900 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ, 
  • εάν πρόκειται για πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία με ποσοστό από 67% και πάνω.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ