Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πώς θα γράφουν οι επιχειρήσεις ωράρια εργασίας και υπερωρίες

7 Μαΐου 2014

Πώς θα γράφουν οι επιχειρήσεις ωράρια εργασίας και υπερωρίες

"Ειδικό βιβλίο" στις επιχειρήσεις για το ωράριο εργασίας. Ποιοι εξαιρούνται
Πώς θα γράφουν οι επιχειρήσεις ωράρια εργασίας και υπερωρίες

Πώς θα γράφουν οι επιχειρήσεις ωράρια εργασίας και υπερωρίες

Πώς θα γράφουν οι επιχειρήσεις ωράρια εργασίας και υπερωρίες

Την «ευέλικτη» και χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία (αφού το βιβλίο δεν χρειάζεται θεώρηση από το ΣΕΠΕ) διαχείριση των αλλαγών στα ωράρια εργασίας και στις νόμιμες υπερωρίες, θέτει σε εφαρμογή απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης με βάση τον ν.4225/2014.

Όπως αναφέρει η Ημερησία, σύμφωνα με την απόφαση, το «ειδικό βιβλίο» μπορεί να έχει τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων και θα πρέπει να τηρείται από τον εργοδότη στον χώρο εργασίας επί πέντε έτη από τη συμπλήρωσή του, ώστε να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

Εφόσον οι υπηρεσίες των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας προσφέρονται σε περιοχές στις οποίες οι εργοδότες δεν έχουν υποκαταστήματα ή οι εργαζόμενοί τους είναι «μετακινούμενοι», το βιβλίο θα τηρείται στην έδρα της επιχείρησης, αλλά οι εργαζόμενοι θα εφοδιάζονται, πριν από την έναρξη απασχόλησης, υποχρεωτικά με αντίγραφο.

Με βάση το νέο καθεστώς:

- Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου, εντός των ορίων που προβλέπονται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ή εργαζομένων, είναι νόμιμες μόνον εάν καταγραφούν πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους στο «ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
- Στο βιβλίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και σε ξεχωριστές στήλες

  • το ονοματεπώνυμο και 
  • η ειδικότητα του μισθωτού, 
  • η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας, 
  • η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας, 
  • η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου, 
  • η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου, 
  • η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση, 
  • η ημερομηνία χορήγησης ρεπό, όπου απαιτείται και 
  • η υπογραφή του εργαζομένου.

Ποιοι εξαιρούνται

Η υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου δεν θα ισχύει μόνο για περιπτώσεις απασχόλησης εργαζομένων με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης ταξί.

Υποχρεωτικό θα είναι για την απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ειδικών κατηγοριών όπως οδηγών (φορτηγών, ΚΤΕΛ, βυτιοφόρων, τουριστικών λεωφορείων, ταξί και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων), προσωπικού φύλαξης (security), καθαριστριών συνεργείων καθαρισμού, διανομέων φαγητού, επιχειρήσεων ταχυμεταφορών (courier), ιατρικών επισκεπτών, αισθητικών, περιοδευόντων πωλητών και χειριστών ανυψωτικών, εκσκαπτικών κ.λπ. μηχανημάτων τεχνικών έργων.
Να σημειωθεί ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ και στην «ΕΡΓΑΝΗ» , εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, τον προηγούμενο μήνα.
πηγή: Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ