Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 2014 το επιτόκιο για οφειλές στο ΔΗΜΟΣΙΟ

27 Ιουνίου 2014

2014 το επιτόκιο για οφειλές στο ΔΗΜΟΣΙΟ

2014 το επιτόκιο για οφειλές στο ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Επιτόκιο 8,76% και πρόστιμο 10% για οφειλές στο Δημόσιο

Επιτόκιο 8,76% και πρόστιμο 10% για οφειλές στο Δημόσιο


Επιτόκιο 8,76% και πρόστιμο 10% για οφειλές στο Δημόσιο

Επιτόκιο 8,76% και πρόστιμο 10% για οφειλές στο Δημόσιο

Με τόκους και πρόστιμα θα επιβαρύνονται πλέον οι φορολογούμενοι που δεν πληρώνουν στην ώρα τους τις οφειλές τους προς το Δημόσιο. Με το νέο σύστημα που ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014, αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, τότε από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας θα επιβάλλονται τόκοι επί του αρχικού ποσού της οφειλής που ανέρχονται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης ή 8,76% ετησίως.
τόκοι επί του αρχικού ποσού της οφειλής που ανέρχονται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης ή 8,76% ετησίως. 

Αντίθετα, όταν το Δημόσιο θα καθυστερεί να επιστρέψει φόρους θα πληρώνει τόκο 6%, εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 90 ημέρες.


  • Επιπλέον εάν ο φορολογούμενος καθυστερήσει δύο μήνες να εξοφλήσει την οφειλή του προς την εφορία θα επιβαρύνεται και με πρόστιμο 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. 
  • Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο θα ανεβαίνει στο 20% του φόρου.
  • Μετά την πάροδο δύο ετών θα ανέρχεται στο 30% του φόρου.

Επίσημο επιτόκιο


Οι τόκοι θα υπολογίζονται αυτόματα για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία καταβολής του φόρου. Το ετήσιο επιτόκιο με βάση το οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι, καθορίστηκε με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, σε 8,51 μονάδες ετησίως με προσαύξηση κατά το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

Το επιτόκιο αυτό από τις 13 Νοεμβρίου 2013, οπότε επήλθε η τελευταία μεταβολή, είναι 0,25%, με αποτέλεσμα το τελικό ετήσιο επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 8,76% (8,51% + 0,25%).

Με το νέο αυτό σύστημα των διπλών επιβαρύνσεων με πρόστιμα και τόκους, τα επιπλέον ποσά που θα καλείται να πληρώσει κάθε οφειλέτης ληξιπρόθεσμου χρέους θα ανέρχονται στο 11,46% της αρχικής οφειλής μόλις κλείσουν δύο μήνες από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής και θα φθάνουν στο 29,49% μόλις κλείσει ένας χρόνος. Και αυτό διότι, από τον τρίτο μήνα και μετά οι τόκοι θα υπολογίζονται όχι μόνο επί της αρχικής οφειλής αλλά και επί του προστίμου το οποίο θα ανέρχεται σε 10%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Για παράδειγμα εάν ένας φορολογούμενος καθυστερήσει να πληρώσει μια οφειλή 1.000 ευρώ τότε τον πρώτο μήνα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας θα επιβαρυνθεί με 7,30 ευρώ, στους δύο μήνες η επιβάρυνση θα αυξηθεί στα 114,60 ευρώ, ενώ με την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας η επιβάρυνση της οφειλής θα ανέλθει σε 294,90 ευρώ.
Το πρόστιμο θα υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση τον χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής.
Από την άλλη πλευρά, όταν το Δημόσιο καθυστερεί να επιστρέψει φόρους πάνω από 90 ημέρες, θα οφείλει στον φορολογούμενο τόκο 0,25+5,75=6%.
Ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, προβλέπει ότι το Δημόσιο οφείλει να επιστρέφει τα ποσά φόρων ή ΦΠΑ που οφείλει μέσα σε 90 ημέρες. Τα ποσά των επιστροφών προβλέπεται όμως ότι θα συμψηφίζονται νωρίτερα με τυχόν οφειλές του δικαιούχου της επιστροφής. Αν το Δημόσιο καθυστερήσει να επιστρέψει φόρους έστω και μία ημέρα μετά την 90 ημέρα από το αίτημα της επιστροφής, ο τόκος υπολογίζεται και για τις προηγούμενες 90 ημέρες.

www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ