Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Μητρώο κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ

27 Ιουνίου 2014

Μητρώο κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ

Μητρώο κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ


Με πρόστιμα έως και 10.000 ευρώ απειλούνται οι διαχειριστές κοινωφελών περιουσιών, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών που θα «ξεχάσουν» να υποβάλλουν τα στοιχεία για την κατάρτιση των φακέλων που ετοιμάζει το δημόσιο με στόχο την πανελλαδική καταγραφή των περιουσιών που καταλείπονται στο δημόσιο και των σχολαζουσών κληρονομιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία για την υποβολή των στοιχείωνλήγει στις 11/8/2014.


Μητρώο κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ αναφέρει: «Με το ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπεται η συγκρότηση δύο (2) ενιαίωνΠανελλαδικών Μητρώων: α) Κοινωφελών Περιουσιών (Μητρώο Εθνικών Κληροδοτημάτων) καιβ) Σχολαζουσών Κληρονομιών,με στόχο την καταγραφή πανελλαδικά του συνόλου των περιουσιών που καταλείπονται στο Δημόσιο ή για κοινωφελείςσκοπούς και των σχολαζουσών κληρονομιών καθώς και τη διευκόλυνση της εποπτείας και ελέγχου των περιουσιώναυτών. Εξάλλου σε εφαρμογή των άρθρων 15 παρ. 1 και 64 παρ. 2 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) όπως τροποποιήθηκανμε το άρθρο 171 ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄), οι διοικητές και διαχειριστές (εκκαθαριστές, εκτελεστές, Ιεροί Ναοί,σύλλογοι, σωματεία, Ο.Τ.Α. κλπ.) κοινωφελών περιουσιών και οι κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών υποχρεούνται,μετά την αναγγελία των εν λόγω περιουσιών, να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία για τη κατάρτιση των φακέλωντων παραπάνω Μητρώων έως 11-8-2014. Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή των παραπάνω στοιχείων επιφέρει στους υπόχρεους πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ(10.000 €) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ. 2 του ίδιου νόμου.Για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων η αναγγελία θα γίνει με την συμπλήρωση τουαντίστοιχου κατά περίπτωση ψηφιακού αρχείου, την αντιγραφή αυτού και των συνημμένων σαρωμένων εγγράφων ήδιαγραμμάτων σε ένα αποθηκευτικό μέσο (cd ή dvd) και την υποβολή του τελευταίου ταχυδρομικά στην αρμόδιααρχή. Λεπτομέρειες αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών(www.gspp.gr, Ενότητα: Νέα).».

Πηγή: www.capital.gr

/div>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ