Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων

10 Ιουλίου 2014

ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων

ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων
ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων

ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων

Σε  συνέχεια σημερινών δημοσιευμάτων στον Τύπο, αναφορικά με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, από το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:


ΥΠΟΙΚ: Διευκρινίσεις για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων

Με εγκύκλιο διαταγή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την εντατικοποίηση των ελέγχων, δόθηκαν οδηγίες σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της χώρας για τη συγκρότηση συνεργείων ελέγχου από υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ καθ’ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ειδικότερα, ότι εφόσον στη Δ.Ο.Υ. υπηρετεί υπάλληλος που είχε μετακινηθεί από το ΣΔΟΕ θα συμμετέχει υποχρεωτικά στα συνεργεία αυτά. 

Ήδη, η Διοίκηση έχει μεριμνήσει για τη διευκόλυνση της διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων και απέστειλε  Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), στις Δ.Ο.Υ. της χώρας προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, για τη συμμετοχή τους στα ανωτέρω συνεργεία.

Όσον αφορά στους 23 ελεγκτές που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, «αποτελούσαν τα συνεργεία ελέγχου για ολόκληρη τη χώρα», διευκρινίζεται ότι αποσπάστηκαν - μετακινήθηκαν οικειοθελώς προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω το προσωπικό που θα διατεθεί από τις Δ.Ο.Υ.


Πηγή: www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ