Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Alpha Bank: Η υπερφορολόγηση των ακινήτων πήγε πίσω κατά τρία τρίμηνα την ανάκαμψη

21 Αυγούστου 2014

Alpha Bank: Η υπερφορολόγηση των ακινήτων πήγε πίσω κατά τρία τρίμηνα την ανάκαμψη

Alpha Bank: Η υπερφορολόγηση των ακινήτων πήγε πίσω κατά τρία τρίμηνα την ανάκαμψη


Alpha Bank: Η υπερφορολόγηση των ακινήτων πήγε πίσω κατά τρία τρίμηνα την ανάκαμψη

Alpha Bank: Η υπερφορολόγηση των ακινήτων πήγε πίσω κατά τρία τρίμηνα την ανάκαμψη

Ρυθμούς ανάπτυξης από 1,5% έως 2% περιμένει η Alpha Bank κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, αλλά προειδοποιεί ότι η ανάκαμψη της οικονομίας και η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης εμποδίζονται καταλυτικά από τις φορολογικές στρεβλώσεις.

Alpha Bank: Η υπερφορολόγηση των ακινήτων πήγε πίσω κατά τρία τρίμηνα την ανάκαμψηΗ ανάκαμψη της οικονομίας και η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης εμποδίζονται καταλυτικά από τις φορολογικές στρεβλώσεις, προειδοποιούν οι αναλυτές της τράπεζας -

Από τουρισμό, ιδιωτική κατανάλωση και συγκράτηση της πτώσης στον κλάδο της οικοδομής αναμένουν να αυξηθεί το ΑΕΠ

Ρυθμούς ανάπτυξης από 1,5% έως 2% περιμένει η Alpha Bank κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, αλλά προειδοποιεί ότι η ανάκαμψη της οικονομίας και η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης εμποδίζονται καταλυτικά από τις φορολογικές στρεβλώσεις.

Ειδικότερα, το τμήμα ανάλυσης της Alpha Bank, με επικεφαλής τον Μ. Μασουράκη, εκτιμά πλέον ότι η ανάκαμψη της οικονομίας ξεκίνησε από το δεύτερο τρίμηνο του 2014, με την αύξηση του ΑΕΠ σε 3μηνιαία βάση να είναι για πρώτη φορά θετική.

Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, ο ρυθμός ανάπτυξης στο δεύτερο 6μηνο 2014 εκτιμάται πλέον ότι θα κυμανθεί μεταξύ 1,5% και 2%, από -0,6% στο πρώτο 6μηνο του έτους. Η ανάκαμψη της οικονομίας ενισχύεται από ισχυρούς παράγοντες όπως είναι

  • η εντυπωσιακή αύξηση του εξωτερικού τουρισμού το 2014 για δεύτερο συνεχόμενο έτος, .
  • η θετική πορεία των εισπράξεων από τη ναυτιλία το 2014
  • η αξιοσημείωτη βελτίωση του οικονομικού και του επενδυτικού κλίματος για τη χώρα και 
  • η σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης - με επιταχυνόμενη επαν-εισροή και των ιδιωτικών καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, 
  • η εντυπωσιακή πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής και 
  • η εκ βάθρων αναδιάρθρωση και πλήρης κάλυψη των αναγκών των τραπεζών σε ίδια κεφάλαια που ενισχύουν περαιτέρω το οικονομικό και το επενδυτικό κλίμα, κ.ά.


Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Alpha Bank, η σημαντική αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση στο τρίτο και στο τέταρτο 3μηνο του 2014, θα στηριχθεί:

(1) Στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών λόγω της αναμενόμενης σταθεροποίησης των εξαγωγών αγαθών μετά την πτώση τους (με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ) στο πρώτο 6μηνο 2014 και της μεγάλης αύξησης των εισπράξεων από τον τουρισμό, την ναυτιλία και τις εξαγωγές λοιπών υπηρεσιών.

(2) Στην αναμενόμενη μικρότερη πτώση σε ετήσια βάση των επενδύσεων σε κατοικίες (λόγω σταθεροποίησης του όγκου των εκδοθεισών αδειών οικοδομών στο τεράμηνο Φεβρ.-Μαΐου 2014) που θα επιτρέψει την επιτάχυνση της αυξητικής πορείας των συνολικών επενδύσεων από το τρίτο 3μηνο 2014 με σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε λοιπές κατασκευές και σε εξοπλισμό.

(3) Στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο τρίτο 3μηνο του 2014 από τα πολύ χαμηλά επίπεδα του τρίτου 3μήνου του 2013 και μετά την περαιτέρω βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο τέταρτο 3μηνο του 2014.

Γενικά, οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να προκύψουν κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης της απασχόλησης που ήδη καταγράφεται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας από την αρχή του 2014, και της περαιτέρω βελτίωσης του οικονομικού και του επενδυτικού κλίματος στη χώρα που ήδη τον Ιούνιο -Ιούλιο 2014 διαμορφώνεται σε επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την κρίση. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και ιδιαίτερα η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχουν ήδη συμβάλλει στη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων (κατά +33% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο 2014) και στην επιτάχυνση της επιστροφής των καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Αντικίνητρα στην ΑνάπτυξηΩστόσο, η ανάκαμψη της οικονομίας και η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης εμποδίζονται καταλυτικά στην τρέχουσα περίοδο από δύο πολύ σημαντικές και κρίσιμες φορολογικές στρεβλώσεις που συμβάλουν ιδιαιτέρως στην περαιτέρω πτώση της δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων από τα ήδη πολύ χαμηλά επίπεδα στα οποία ήδη λειτουργεί αυτή η αγορά, τονίζει η τράπεζα. Ως εκ τούτου οι στρεβλώσεις αυτές οδηγούν στην αφαίρεση σημαντικών ποσοστιαίων μονάδων από την μεταβολή του ΑΕΠ. Ακόμη χειρότερο, όμως, είναι ότι καθηλώνουν την ανεργία στα ήδη πολύ υψηλά, για ευρωπαϊκή χώρα, επίπεδα.

Αυτές οι στρεβλώσεις προκύπτουν αφενός από την επιβολή από το 2014 του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) στην ακίνητη περιουσία άνω των € 300 χιλ. ταυτόχρονα με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και, αφετέρου, από την επιβολή της φορολογίας επί των ακινήτων με βάση αντικειμενικές αξίες που στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνουν σήμερα κατά πολύ τις πραγματικές αξίες αυτών των ακινήτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από την νέα τεράστια πτώση των επενδύσεων σε ακίνητα (που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις φορολογικές στρεβλώσεις που προαναφέρθηκαν), εκτιμάται αφαιρέθηκαν από τη μεταβολή του ΑΕΠ σε ετήσια βάση -1,26 ποσοστιαίες μονάδες στο πρώτο 3μηνο 2014 και περί τις -0,8 π.μ. στο δεύτερο 3μηνο 2014. Αν δηλαδή είχε σταματήσει έγκαιρα η παράλογη πτώση της αγοράς ακινήτων, με την από καιρό αναμενόμενη εκλογίκευση της υπέρμετρα υψηλής έως το 2013 φορολογίας επί των ακινήτων, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα ήταν γεγονός ήδη από το 1ο 3μηνο 2014 με εξαιρετικά ευνοϊκές επιπτώσεις στην αύξηση της απασχόλησης και επίσης στην αύξηση των φορολογικών εσόδων της χώρας, τονίζει η τράπεζα.

Οι στρεβλώσεις στο σύστημα της φορολογίας των ακινήτων και της ακίνητης περιουσίας που προαναφέρθηκαν συνεπάγονται πράγματι τη συνέχιση της μεγάλης πτώσης της δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων, αφού μετά την τεράστια πτώση κατά 43% σε ετήσια βάση των συναλλαγών σε ακίνητα και στο 2ο 3μηνο 2014, αντίστοιχη πτώση φαίνεται ότι σημειώθηκε και στις επενδύσεις σε ακίνητα - αφαιρώντας από την μεταβολή του ΑΕΠ στο 1ο 6μηνο 2014 άνω του 70% αυτού που κερδίζεται από την εντυπωσιακή αύξηση της δραστηριότητας στον εξωτερικό τουρισμό και τη ναυτιλία ταυτόχρονα. Μάλιστα, η κατακόρυφη πτώση στην αγορά ακινήτων συνεχίζεται παρά το ότι ήδη λειτουργεί σε υπέρμετρα χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας. Αυτές οι φορολογικές στρεβλώσεις αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην ανάκαμψη της οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης και συμβάλλουν αναμφισβήτητα στην περαιτέρω διάβρωση της ήδη πολύ χαμηλής φορολογικής συνείδησης και στη σημαντική μείωση (και όχι στην επιδιωκόμενη αύξηση) των φορολογικών εσόδων.

Είναι κατανοητό ότι τα όποια έσοδα ενδεχομένως έχουν βεβαιωθεί για το 2014 από τον ΦΑΠ σε μικρό ποσοστό μπορεί να εισπραχθούν, μετά από την περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων στην ελληνική οικονομία και την ταυτόχρονη υπερ-φορολόγηση επί πέντε (5) συνεχόμενα έτη. Αντίθετα, ενδέχεται να συμβάλουν αναπόφευκτα και στην απώλεια εσόδων και από άλλους φόρους ακόμη και από τον ίδιο τον ΕΝΦΙΑ. Οι προοπτικές αυτές είναι ιδιαίτερα εμφανείς από το ακόλουθο παράδειγμα:

Από ένα οικόπεδο 2-στρεμάτων μεγάλης αντικειμενικής αξίας, στο οποίο έως το 2013 δεν επιβαλλόταν καν φόρος ακινήτων, θα μπορούσε πράγματι να εισπραχθεί σχετικά ανώδυνα ο ΕΝΦΙΑ που προσδιορίστηκε στις € 5,2 χιλ. Είναι, ωστόσο, πραγματικά εκτός λογικής να υποθέσει κανείς ότι ο ιδιοκτήτης αυτού του οικοπέδου θα πληρώνει από εδώ και πέρα όχι μόνο τις € 5,2 χιλ. ετησίως που του προκύπτουν από τον ΕΝΦΙΑ αλλά και επιπλέον € 28 χιλ. ετησίως που προκύπτουν από τον ΦΑΠ. Οι φόροι αυτοί δεν είναι δυνατό να πληρωθούν διότι τα εισοδήματα του ιδιοκτήτη, από όπου και αν προέρχονταν πριν από την κρίση, έχουν τώρα διαβρωθεί καταλυτικά μετά από την κρίση. Επιπλέον, ενώ η ανωτέρω φορολογική επιβάρυνση βασίζεται στην υπόθεση ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου διαμορφώνεται περί τα € 2,8 εκατ., η τιμή στην οποία θα μπορούσε να πουληθεί το ανωτέρω οικόπεδο χωρίς την ετήσια επιβάρυνσή του από τον ΦΑΠ πιθανότατα δεν υπερέβαινε τα € 1,5 εκατ., ενώ μετά την ανωτέρω εξωπραγματική φορολογική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη μέσω του ΦΑΠ η τιμή πώλησής του φυσιολογικά δεν θα υπερβαίνει σήμερα τις € 500 χιλ.. Διότι ποιος λογικός επενδυτής θα αγόραζε ένα οικόπεδο (χωρίς απόδοση) που θα του στοίχιζε μόνο για τον ΦΑΠ και τον ΕΝΦΙΑ € 332 χιλ. στα επόμενα 10-χρόνια;

Φόροι τέτοιου είδους ως είναι φυσικό, αντιστρατεύονται την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση για προσέλκυση επενδύσεων σε κατοικία στην Ελλάδα από υπηκόους τρίτων χωρών, μέσω παροχής κινήτρων όπως άδεια παραμονής για επενδύσεις άνω των € 250 χιλ., σημειώνεται.

Είναι εμφανές από τα ανωτέρω ότι η κυριότερη επίπτωση από την επιβολή του ΦΑΠ επιπλέον του ΕΝΦΙΑ στις σημερινές αντικειμενικές αξίες είναι ο μηδενισμός των συναλλαγών και των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων που ήδη καταγράφεται από τα στοιχεία. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν πρόκειται να το πουλήσει κάτω από το ¼ της πραγματικής του αξίας, ενώ ο ενδεχόμενος αγοραστής του ακινήτου δεν πρόκειται να δώσει περισσότερα για την αγορά του με την ταυτόχρονη ανάληψη μιας εξωπραγματικής φορολογικής υποχρέωσης. Αυτός είναι ο λόγος του πραγματικού καταποντισμού της αγοράς ακινήτων που προαναφέρθηκε.

“Έχουμε σήμερα αποκαταστήσει όλες τις προοπτικές για την ανάκαμψη της οικονομίας μας και για την έξοδο από την κρίση και απειλούμε την προοπτική αυτής της ανάκαμψης με ένα φορολογικό μέτρο, τον συμπληρωματικό φόρο ή ΦΑΠ, που στην πραγματικότητα συμβάλλει στη μείωση των φορολογικών εσόδων αντί για την επιδιωκόμενη αύξησή τους”, σημειώνεται.

Και η Alpha Bank συνεχίζει λέγοντας ότι η προτεινόμενη δήθεν ελάφρυνση του φορολογικού βάρους με την επιμήκυνση της περιόδου πληρωμής του φόρου αποφέρει αντίθετα αποτελέσματα καθώς το μόνο που εξασφαλίζει είναι ότι η φορολογική υποχρέωση το 2015 θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
http://www.protothema.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ