Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Η 40μελής επιτροπή για τη –νέα- απελευθέρωση επαγγελμάτων

2 Σεπτεμβρίου 2014

Η 40μελής επιτροπή για τη –νέα- απελευθέρωση επαγγελμάτων

Η 40μελής επιτροπή για τη –νέα- απελευθέρωση επαγγελμάτων

Μία 40μελής επιτροπή που περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλα τα αρμόδια υπουργεία – γραμματείες θα πρέπει να καταγράψει ένα προς ένα τα εκατοντάδες επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υπηρεσιών, να αποτιμήσει αν «απελευθερώθηκαν», να μετρήσει αν υπάρχουν «εμπόδια» και με βάση την διεθνή πρακτική να προτείνει νέο γύρο απελευθερώσεων. Η επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του ΥΠΟΙΚ Γκ. Χαρδούβελη της προηγούμενης Παρασκευής 28 Αυγούστου και θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της σε 3 μήνες.

Η 40μελής επιτροπή για τη –νέα- απελευθέρωση επαγγελμάτων


Οι αρμόδιοι όμως ήταν ενήμεροι εδώ και καιρό, όπως είχε γράψει η εφημερίδα Κεφάλαιο, καθώς η Ελλάδα έχει δεσμευτεί στο Μνημόνιο να καταγράψει εκ νέου τα «προβληματικά» επαγγέλματα και να λάβει τις αποφάσεις που θα γίνουν νόμος εντός του Φθινοπώρου.

Στο στόχαστρο θα βρεθούν όλα τα επαγγέλματα από τα επιστημονικά (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μηχανικοί, ενεργειακοί επιθεωρητές, ορκωτοί εκτιμητές) έως υπηρεσίες του κλάδου της υγείας, των μηχανικών- τεχνικών, τα επαγγέλματα του οδηγού ταξί, του φορτοεκφορτωτή, του κομμωτή κλπ.

Παράλληλα, θα «τρέχει» και μελέτη που έχει αναρτηθεί στο που έχει αναρτηθεί στο e-procurement επίσης παραδοτέα σε 3 μήνες για τα 10 πιο σημαντικά επαγγέλματα. Η προθεσμία για την μελέτη λήγει αύριο όπως έχει γράψει το Capital.gr.

Το έργο θα συντονίζει – και στις δύο παράλληλες μελέτες – το ΥΠΟΙΚ, το οποίο στο κείμενο της προκήρυξης παραδέχεται ότι οι αγκυλώσεις παραμένουν και φωτογραφίζει τα πεδία των νέων αλλαγών.

Η ομάδα εργασίας από το ΥΠΟΙΚ


Η απόφαση για την «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας, για την αξιολόγηση των έως τώρα νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών, για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και την διατύπωση προτάσεων, για περαιτέρω απελευθέρωση όπου αυτό κριθεί επ΄ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος» αναφέρει ότι έργο της, λαμβάνοντας υπόψη την Ενωσιακή νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, θα είναι:

- Η σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου όλων των επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου/ Γενικής Γραμματείας καθώς και η καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας.
- Η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών/προϋποθέσεων για την έναρξη και άσκηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων /οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.
- Η υποβολή προτάσεων σχετικά με τις νομοθετικές ή διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση των δυσανάλογων περιορισμών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Επίσης η εν λόγω Διυπουργική Ομάδα Εργασίας, στα πλαίσια του έργου της:
- Θα έχει την δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις της εμπειρογνώμονες σε θέματα λειτουργίας των επαγγελμάτων και των σχετικών αγορών, για πληροφορίες, προτάσεις, διευκρινήσεις κ.λ.π, καθώς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σε θέματα αρμοδιοτήτων τους.
- Με απόφαση του Συντονιστή αυτής και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου θα μπορεί να επιμερίζεται σε υποομάδες, οι δε εκπρόσωποι των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών θα συμμετέχουν σε όλες τις ανωτέρω υποομάδες.
Δεν θα υπάρχει αμοιβή για το έργο της επιτροπής που θα απαρτίζεται από υπηρεσιακά στελέχη όλων των υπουργείων - γραμματειών που έχουν υπό την εποπτεία τους επαγγελματικούς κλάδους.

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ