Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών 2014

18 Σεπτεμβρίου 2014

Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών 2014

Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών 2014
Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Παρατείνεται, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της γγ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική, δεδομένου ότι, συμπίπτει με αυτή της υποβολής των καταστάσεων του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 και επομένως δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ
http://www.capital.gr/news.asp?id=2111479

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ