Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί FT: Αγορά τιτλοποιημένων δανείων ελληνικών τραπεζών προωθεί ο Draghi

1 Οκτωβρίου 2014

FT: Αγορά τιτλοποιημένων δανείων ελληνικών τραπεζών προωθεί ο Draghi

Ντράγκι: Προσφέρει ρευστότητα 10 δισ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες
FT: Αγορά τιτλοποιημένων δανείων ελληνικών τραπεζών προωθεί ο Draghi
FT: Αγορά τιτλοποιημένων δανείων ελληνικών τραπεζών προωθεί ο Draghi


FT: Αγορά τιτλοποιημένων δανείων ελληνικών τραπεζών προωθεί ο Draghi


FT: Αγορά τιτλοποιημένων δανείων ελληνικών τραπεζών προωθεί ο Draghi

Ο Μάριο Ντράγκι θα πιέσει ώστε να γίνουν αποδεκτά στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΚΤ για την αγορά τιτλοποιήσεων δανείων (ABS) οι ελληνικοί και κυπριακοί τίτλοι με junk αξιολογήσεις, γράφουν οι Financial Times.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi προωθεί την αγορά από την ΕΚΤ δεσμών δανείων από ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, χαλαρώνοντας τους κανόνες που απαγορεύουν την αγορά ομολόγων χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (junk), αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times. H κίνηση αυτή, προσθέτει το δημοσίευμα, αναμένεται να αυξήσει τις εντάσεις που υπάρχουν μεταξύ της Γερμανίας και της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Draghi θα ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα λεπτομέρειες του σχεδίου της ΕΚΤ για την αγορά στοιχείων ενεργητικού του ιδιωτικού τομέα, ύψους εκατοντάδων δισ. ευρώ, σε μία τελευταία προσπάθεια της κεντρικής τράπεζας να σώσει την Ευρωζώνη από την οικονομική στασιμότητα. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα προτείνει τη χαλάρωση των υφιστάμενων κανονισμών σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού που γίνονται αποδεκτά, ώστε να επιτραπεί στην κεντρική τράπεζα να αγοράζει τα πιο ασφαλή τμήματα των ενυπόθηκων ελληνικών και κυπριακών ομολόγων (Asset Backed Securities, ABS), σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος.

Η πρόταση του κ. Draghi έχει σχεδιασθεί, ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν αποκλεισμοί από το πρόγραμμα αγοράς των ABS, τα οποία αποτελούν δέσμες δανείων που έχουν ενταχθεί σε πακέτα (ομολόγων). Εάν η πρόταση αυτή υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η κεντρική τράπεζα θα είναι σε θέση να αγοράζει ομόλογα από τις τράπεζες και των 18 χωρών - μελών της Ευρωζώνης.

Υψηλόβαθμος Έλληνας τραπεζίτης δήλωσε ότι η χαλάρωση των κανονισμών της ΕΚΤ
«θα έχει σημαντική θετική επίδραση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία»,
υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να χαλαρώσουν τις νομισματικές συνθήκες στην περιφέρεια εμποδίζονταν από τους κανόνες σχετικά με τις χαμηλές πιστοληπτικές διαβαθμίσεις. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι καθώς τα ομόλογα στην Ελλάδα και την Κύπρο έχουν δυνητικά μεγαλύτερο κίνδυνο από εκείνα τραπεζών σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ θα αντισταθμίσει το γεγονός αυτό με την αγορά μικρότερων ποσοστών από τα συγκεκριμένα τιτλοποιημένα δάνεια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ