Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πώς θα συμψηφίζονται επιστροφές φόρων και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

21 Οκτωβρίου 2014

Πώς θα συμψηφίζονται επιστροφές φόρων και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία


Πώς θα συμψηφίζονται επιστροφές φόρων και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

POL-Sympsifismos-ofeilwn-se-asfalistika-tameia-me-epistrofes-forou.pdf
Πώς θα συμψηφίζονται επιστροφές φόρων και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία


Ηλεκτρονικά θα γίνονται οι διαδικασίες προκειμένου να διαπιστώνεται αν όσοι περιμένουν επιστροφές φόρου είτε από φόρο εισοδήματος είτε από ΦΠΑ έχουν ταυτόχρονα και οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.


Πώς θα συμψηφίζονται επιστροφές φόρων και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Πώς θα συμψηφίζονται επιστροφές φόρων και χρέη στα ασφαλιστικά ταμείαΑπό την 1η Ιουλίου του 2014, ο συμψηφισμός των επιστροφών φόρου με τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία έχει γίνει υποχρεωτική.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχε αυτοματοποιηθεί η διαδικασία με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στις επιστροφές φόρου ακόμη και σε αυτούς που δεν είχαν χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία.


Η απόφαση 

POL-Sympsifismos-ofeilwn-se-asfalistika-tameia-me-epistrofes-forou.pdf
Πώς θα συμψηφίζονται επιστροφές φόρων και χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία
Με κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, καθορίζεται ότι θα αναπτυχθεί Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών στην οποία μέσα σε 10 ημέρες από την δημοσίευση της απόφαση στο ΦΕΚ –πρακτικά μέχρι τις 27 Οκτωβρίου- θα πρέπει να καταγραφούν όλοι οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων ανεξαρτήτως ποσού οφειλής. Μέσω αυτής της βάσης δεδομένων, θα γίνονται όλες οι απαραίτητες διασταυρώσεις έτσι ώστε να διαπιστώνεται αν κάποιος που περιμένει επιστροφή φόρου χρωστάει ή όχι. Αν χρωστάει, το ποσό της επιστροφής θα συμψηφίζεται, αρχικά με οφειλές προς την εφορία και μετά με οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Διαβάστε την απόφαση για το πως συμψηφίζονται επιστροφές από φόρους με χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία

Σύμφωνα με την απόφαση, τα βασικά στοιχεία του νέου συστήματος συμψηφισμού, είναι τα εξής:


  •  Ο συμψηφισμός διενεργείται από τους Ο.Κ.Α (σ.σ οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης). για κάθε δικαιούχο επιστροφής Φ.Ε. ή Φ.Π.Α. με τις οφειλές τους προς αυτούς.
  •  Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού επιστροφής Φ.Π.Α. και Φ.Ε. με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α. καθώς και για την επιστροφή τυχόν υπολειπόμενου ποσού στο δικαιούχο, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
  •  Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός Ο.Κ.Α., το προς απόδοση ποσό της επιστροφής διαμοιράζεται και αποδίδεται σε αυτούς, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο συνολικό ποσό των οφειλών.
  •  Για τη διενέργεια των συμψηφισμών και του ελέγχου της ασφαλιστικής ενημερότητας, δημιουργείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών προς τους Ο.Κ.Α., στην οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλοι οι εργοδότες και ασφαλισμένοι με οφειλές, ανεξαρτήτως τυχόν υπαγωγής αυτών σε καθεστώς ρύθμισης.
  •  Όλοι οι Ο.Κ.Α. και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε ενιαία γραμμογράφηση αρχείο με τους οφειλέτες τους (φυσικά/νομικά πρόσωπα) με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, συνολική οφειλή, καθώς και ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ δηλαδή μέχρι τις 27 Οκτωβρίου
  •  Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το ΚΕΑΟ και οι Ο.Κ.Α. αναπτύσσουν μηχανισμό σε πραγματικό χρόνο (online) ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών και, μέχρι αυτό να καταστεί δυνατό, οι Ο.Κ.Α. και το ΚΕΑΟ αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ανά δεκαπενθήμερο, επικαιροποιημένο αρχείο.

Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών Φ.Π.Α. και Φ.Ε. από τη Φορολογική Διοίκηση, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Συμψηφίζονται τα ποσά προς επιστροφή με βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές,
Στη συνέχεια, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, υποβάλλονται αιτήματα συμψηφισμού στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης

http://www.naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ