Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (Υπηρεσίες)

18 Νοεμβρίου 2014

Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (Υπηρεσίες)

Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (Υπηρεσίες)
Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (Υπηρεσίες)
Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (Υπηρεσίες)

 

Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (Υπηρεσίες)

Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (Υπηρεσίες)61.1
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες


61.2
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες


61.3
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες


62.01
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων


62.02.30.02
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών


62.02.30.04
Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων


62.03.12
Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή


62.09.20
 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.


62.09.20.01
Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)


63.11.11.01
Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων


63.11.11.02
Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων


63.11.11.03
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)


63.11.11.04
Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων


63.11.13
Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής


63.12.10
Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)


71.20
 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις


72
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη


74.10.1
Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου  σχεδιασμού


74.10.2
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων


82.92.10.05
 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων


91
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ