Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Καλύτερη η επικοινωνία επιχειρήσεων-ΓΓΔΕ από 1ης Ιανουαρίου

18 Δεκεμβρίου 2014

Καλύτερη η επικοινωνία επιχειρήσεων-ΓΓΔΕ από 1ης Ιανουαρίου

Καλύτερη η επικοινωνία επιχειρήσεων-ΓΓΔΕ από 1ης Ιανουαρίου
Καλύτερη η επικοινωνία επιχειρήσεων-ΓΓΔΕ από 1ης Ιανουαρίου
Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας δημιουργείται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την 1η Ιανουαρίου 2015.




Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας


Καλύτερη η επικοινωνία επιχειρήσεων-ΓΓΔΕ από 1ης Ιανουαρίου

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας δημιουργείται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, κύριοι στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας θα είναι η πληροφόρηση επιχειρηματιών και υποψήφιων επενδυτών σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΔΕ και η υποβολή προτάσεων για την επίλυση σχετικών προβλημάτων σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου και διαδικασιών.

Το Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας προβλέπεται να αναπτύξει δίκτυο συνεργασίας με όλους τους επιχειρηματικούς φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. Ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης για συναφή θέματα στο τηλέφωνο 210 32 52 664 και στο e-mail tax.invest@mofadm.gr.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της ΓΓΔΕ είναι οι εξής:


  • Η ανάπτυξη του πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των λειτουργιών διαχείρισης προϋπολογισμού και ανάλυσης εσόδων, ώστε να υποστηρίζει την επίτευξη των συνολικών στόχων και σκοπών αυτής.
  • Η υποστήριξη της κ. Σαββαΐδου σε θέματα αποτελεσματικού σχεδιασμού και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων της ΓΓΔΕ.
  • Ο αποτελεσματικός συντονισμός των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της διαχείρισης των έργων της (project management), σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.
 http://www.tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ