Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Οδηγός για την φορολογία από την ΓΓΔΕ

28 Δεκεμβρίου 2014

Οδηγός για την φορολογία από την ΓΓΔΕ

Οδηγός για την φορολογία από την ΓΓΔΕ
ggps, φορολογουμενων. gsis, forologiki, οδηγιες, ΓΓΔΕ, ΓΓΠΣ, taxisnet.gr, taxheaven, tax news, Φορολογικά νέα, 2014, 2015,


Στο να βοηθήσει τους πολίτες –ακόμη και τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών- να ανταποκριθούν σωστά και γρήγορα στις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπουν οι νόμοι, αποσκοπεί ο νέος οδηγός φορολογικής επιβίωσης που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.


Οδηγός για την φορολογία από την ΓΓΔΕ

Οδηγός για την φορολογία από την ΓΓΔΕ


Το εγχειρίδιο, περιλαμβάνει απαντήσεις σε περισσότερα από 105 ερωτήματα τα οποία καλύπτουν τις ακόλουθες ενότητες:

Τη δυνατότητα πρόσβασης πολιτών σε δημόσια έγγραφα
Την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των επικυρωμένων εγγράφων
Τη διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής
Τα μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών αλλά και στην εκπροσώπησή τους στις διοικητικές αρχές από δικηγόρους
Τις υπηρεσίες και φορείς που διενεργούν μεταφράσεις
Την επικύρωση υπογραφής σε αλλοδαπά δημόσια έγγραφα

Συντάκτες του οδηγού είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Εσόδων.

Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα το οποίο υπογράφει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, «η ύλη του εγχειριδίου έχει επικαιροποιηθεί με την προσαρμογή της στις μεταβολές της νομοθεσίας περί των διοικητικών διαδικασιών και έχει εμπλουτιστεί με νέα ερωτήματα, η πλειοψηφία των οποίων έχει προκύψει από την καθημερινή διαχείριση ερωτημάτων, παραπόνων και υποδείξεων πολιτών και υπαλλήλων καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις».
ggps, φορολογουμενων. gsis, forologiki, οδηγιες, ΓΓΔΕ, ΓΓΠΣ, taxisnet.gr, taxheaven, tax news, Φορολογικά νέα, 2014, 2015,
ggps, φορολογουμενων. gsis, forologiki, οδηγιες, ΓΓΔΕ, ΓΓΠΣ, taxisnet.gr, taxheaven, tax news, Φορολογικά νέα, 2014, 2015, 

δείτε εδώ την εγκύκλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ