Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υπολογισμός ΔΧ 2014. Επίδομα Χριστουγέννων ή ΔΧ. Τρόπος υπολογισμού και χορηγήσεως.

15 Δεκεμβρίου 2014

Υπολογισμός ΔΧ 2014. Επίδομα Χριστουγέννων ή ΔΧ. Τρόπος υπολογισμού και χορηγήσεως.

Υπολογισμός ΔΧ 2014. Επίδομα Χριστουγέννων ή ΔΧ. Τρόπος υπολογισμού και χορηγήσεως.

Δώρο Χριστουγέννων, Επίδομα εορτών, Επίδομα Χριστουγέννων,

Επίδομα Χριστουγέννων ή Δώρο Χριστουγέννων.

Υπολογισμός ΔΧ 2014. Επίδομα Χριστουγέννων ή ΔΧ. Τρόπος υπολογισμού και χορηγήσεως.Τρόπος υπολογισμού και χορηγήσεως των ΔΧ ή επιδομάτων εορτών Xριστουγέννων. 

(Yπ' αριθ. 19040/81απόφαση των υπουργών Oικονομικών και Eργασίας)


Ποιοι δικαιούνται ΔΧ ή Επίδομα Χριστουγέννων;


Δώρο εορτών δικαιούνται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου.


Πως υπολογίζεται το Επίδομα Χριστουγέννων ή ΔΧ;


Ολόκληρο το Επίδομα Χριστουγέννων, δικαιούνται οι εργαζόμενοι, που η σχέση εργασίας τους στον ίδιο εργοδότη, είχε διάρκεια χωρίς διακοπή, από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για τον υπολογισμό, λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό:

  • Όσοι αμείβονται με μισθό, λαμβάνουν δώρο ίσο με το μισθό ενός μήνα και 
  • όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν ως δώρο 25 ημερομίσθια.


Για τους εργαζόμενους για τους οποίους, η σχέση με τον εργοδότη διήρκεσε, για οποιοδήποτε λόγο, μικρότερο χρονικό διάστημα,


το δώρο είναι ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής σχέσης:
  • Όσοι αμείβονται με μισθό, λαμβάνουν δώρο ίσο με τα 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες. 
  • όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν ως δώρο 2ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες.

Σημαντικά σημεία για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων.


  1. Bάση υπολογισμού είναι η διάρκεια της εργασιακής σχέσεως και όχι οι ημέρες απασχολήσεως. Yπολογίζονται οι μέρες της κανονικής άδειας, της άδειας τοκετού, σπουδών και λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει σχετική γνωμάτευση από τον ασφαλιστικό φορέα. Δεν υπολογίζονται, οι ημέρες άδειας άνευ αποδοχών και οι συνδικαλιστικές άδειες.
  2. Tο επίδομα Xριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των πραγματικών καταβαλλόμενων μισθών ή ημερομισθίων τη 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
  3. Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος παρά μόνο σε χρήμα.

 

Τρόπος υπολογισμού και χορηγήσεως δώρου Χριστουγέννων 2014.

Υπολογισμός του επιδόματος -δώρου- Χριστουγέννων βάσει πινάκων :


Παράδειγμα υπολογισμού του επιδόματος -δώρου- Χριστουγέννων:


Yπάλληλος προσλήφθηκε την 15η Mαΐου 2014 και αποχώρησε τη 15η Iουλίου 2014, με μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ. Να υπολογιστεί το δώρο Xριστουγέννων που δικαιούται.

Απάντηση:
Η εργασιακή του σχέση διάρκεσε 62 ημέρες.  
  • Bάσει του πίνακα, για διάρκεια εργασιακής σχέσεως 62 ημερών πολλαπλασιάζονται ο μισθός με τον αντίστοιχο συντελεστή 0,2611 και έχουμε 1.000 Χ 0,2611 = 261,1 ευρώ.
Ή διαφορετικά, για κάθε 19 ημέρες δικαιούνται 2/25 Χ 1000 = 80€,
                                   στις  62 ημέρες     δικαιούται  Χ €;             
Δικαιούται 62 X 80/19 = 261,05€.

ΠINAKAΣ YΠOΛOΓIΣMOY ΔΩPOY XPIΣTOYΓENNΩN ME ΣYNTEΛEΣTEΣ

Ποιοι δικαιούνται Επίδομα Χριστουγέννων;   Δώρο εορτών δικαιούνται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνο
ΠINAKAΣ YΠOΛOΓIΣMOY ΔΩPOY XPIΣTOYΓENNΩN ME ΣYNTEΛEΣTEΣ

ΠINAKAΣ YΠOΛOΓIΣMOY ΔΩPOY XPIΣTOYΓENNΩN ME ΣYNTEΛEΣTEΣ
ΣYNTEΛEΣTHΣ
HMEPEΣ
MIΣΘΩN
HMEΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
1
0,0042
0,105
2
0,0084
0,211
3
0,0126
0,316
4
0,0168
0,421
5
0,0211
0,526
6
0,0253
0,632
7
0,0295
0,737
8
0,0337
0,842
9
0,0379
0,947
10
0,0421
1,053
11
0,0463
1,158
12
0,0505
1,263
13
0,0547
1,369
14
0,0589
1,474
15
0,0632
1,579
16
0,0674
1,684
17
0,0716
1,790
18
0,0758
1,895
19
0,08
2.
20
0,0842
2,105
21
0,0884
2,211
22
0,0926
2,316
23
0,0968
2,421
24
0,1011
2,526
25
0,1053
2,632
26
0,1095
2,737
27
0,1137
2,842
28
0,1179
2,948
29
0,1221
3,053
30
0,1263
3,158
31
0,1305
3,263
32
0,1347
3,369
33
0,1389
3,474
34
0,1432
3,579
35
0,1474
3,684
36
0,1516
3,790
37
0,1558
3,895
38
0,16
4.
39
0,1642
4,106
40
0,1684
4,211
41
0,1726
4,316
42
0,1768
4,421
43
0,1811
4,527
44
0,1853
4,632
45
0,1895
4,737
46
0,1937
4,842
47
0,1979
4,948
48
0,2021
5,053
49
0,2063
5,158
50
0,2105
5,264
51
0,2147
5,369
52
0,2190
5,474
53
0,2232
5,579
54
0,2274
5,685
55
0,2316
5,790
56
0,2358
5,895
57
0,24
6.
58
0,2442
6,106
59
0,2484
6,211
60
0,2526
6,316
61
0,2568
6,421
62
0,2611
6,527
63
0,2653
6,632
64
0,2695
6,737
65
0,2737
6,843
66
0,2779
6,948
67
0,2821
7,053
68
0,2863
7,158
69
0,2905
7,264
70
0,2947
7,369
71
0,2990
7,474
72
0,3032
7,579
73
0,3074
7,685
74
0,3116
7,790
75
0,3158
7,895
76
0,32
8.
77
0,3242
8,106
78
0,3284
8,211
79
0,3326
8,316
80
0,3368
8,422
81
0,3411
8,527
82
0,3453
8,632
83
0,3495
8,737
84
0,3537
8,843
85
0,3579
8,948
86
0,3621
9,053
87
0,3663
9,158
88
0,3705
9,264
89
0,3747
9,369
90
0,3790
9,474
91
0,3832
9,580
92
0,3874
9,685
93
0,3916
9,790
94
0,3958
9,895
95
0,4
10.
96
0,4042
10,11
97
0,4084
10,21
98
0,4126
10,32
99
0,4168
10,42
100
0,4211
10,53
101
0,4253
10,63
102
0,4295
10,74
103
0,4337
10,84
104
0,4379
10,95
105
0,4421
11,05
106
0,4463
11,16
107
0,4505
11,26
108
0,4547
11,37
109
0,4590
11,47
110
0,4632
11,58
111
0,4674
11,68
112
0,4716
11,79
113
0,4758
11,90
114
0,48
12.
115
0,4842
12,11
116
0,4884
12,21
117
0,4926
12,32
118
0,4969
12,42
119
0,5011
12,53
120
0,5053
12,63
121
0,5095
12,74
122
0,5137
12,84
123
0,5179
12,95
124
0,5221
13,05
125
0,5263
13,16
126
0,5305
13,26
127
0,5347
13,37
128
0,5390
13,47
129
0,5432
13,58
130
0,5474
13,69
131
0,5516
13,79
132
0,5558
13,90
133
0,56
14.
134
0,5642
14,11
135
0,5684
14,21
136
0,5726
14,32
137
0,5769
14,42
138
0,5811
14,53
139
0,5853
14,63
140
0,5895
14,74
141
0,5937
14,84
142
0,5979
14,95
143
0,6021
15,05
144
0,6063
15,16
145
0,6105
15,26
146
0,6147
15,37
147
0,6190
15,47
148
0,6232
15,58
149
0,6274
15,69
150
0,6316
15,79
151
0,6358
15,90
152
0,64
16.
153
0,6442
16,11
154
0,6484
16,21
155
0,6526
16,32
156
0,6569
16,42
157
0,6611
16,53
158
0,6653
16,63
159
0,6695
16,74
160
0,6737
16,84
161
0,6779
16,95
162
0,6821
17,05
163
0,6863
17,16
164
0,6905
17,26
165
0,6947
17,37
166
0,6990
17,47
167
0,7032
17,58
168
0,7074
17,69
169
0,7116
17,79
170
0,7158
17,90
171
0,72
18.
172
0,7242
18,11
173
0,7284
18,21
174
0,7326
18,32
175
0,7369
18,42
176
0,7411
18,53
177
0,7453
18,63
178
0,7495
18,74
179
0,7537
18,84
180
0,7579
18,95
181
0,7621
19,05
182
0,7663
19,16
183
0,7705
19,26
184
0,7748
19,37
185
0,7790
19,47
186
0,7832
19,58
187
0,7874
19,69
188
0,7916
19,79
189
0,7958
19,90
190
0,8
20
191
0,8042
20,11
192
0,8084
20,21
193
0,8125
20,32
194
0,8169
20,42
195
0,8211
20,53
196
0,8253
20,63
197
0,8295
20,74
198
0,8337
20,84
199
0,8379
20,95
200
0,8421
21,05
201
0,8463
21,16
202
0,8505
21,26
203
0,8548
21,37
204
0,8590
21,48
205
0,8632
21,58
206
0,8674
21,69
207
0,8716
21,79
208
0,8758
21,90
209
0,88
22.
210
0,8842
22,11
211
0,8884
22,21
212
0,8926
22,32
213
0,8969
22,42
214
0,9011
22,53
215
0,9053
22,63
216
0,9095
22,74
217
0,9138
22,84
218
0,9179
22,95
219
0,9221
23,05
220
0,9263
23,16
221
0,9305
23,26
222
0,9348
23,37
223
0,9390
23,48
224
0,9432
23,58
225
0,9474
23,69
226
0,9516
23,79
227
0,9558
23,90
228
0,96
24.
229
0,9642
24,11
230
0,9684
24,21
231
0,9726
24,32
232
0,9768
24,42
233
0,9811
24,53
234
0,9853
24,63
235
0,9895
24,74
236
0,9937
24,84
237
0,9979
24,95
238
1.
25
έως
1.
25
245
1.
25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ