Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 19 Ιανουαρίου

25 Ιανουαρίου 2014

Η Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών

Η Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών

Το νέο σύστημα για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Οι απαντήσεις σε 32 πρακτικές ερωτήσεις για το νέο σύστημα.

Κάθε ευρώ των συναλλαγών τους θα πρέπει να δηλώνουν στην εφορία, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων τους, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

23 Ιανουαρίου 2014

Πώς για ένα λάθος 4 ευρώ πληρώνεις πρόστιμο 1.000 ευρώ στην εφορία

Πώς για ένα λάθος 4 ευρώ πληρώνεις πρόστιμο 1.000 ευρώ στην εφορία

Ξεσηκωμός στην αγορά για τις εξοντωτικές ποινές - Εκστρατεία αναλαμβάνουν οι φορείς των αυτοαπασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών


Εκστρατεία κατά της εφαρμογής των νέων εξωφρενικών προστίμων της εφορίας αναλαμβάνουν από κοινού οι φορείς των επαγγελματιών και αυταπασχολουμένων.

22 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ.1023/20.1.2014

ΠΟΛ.1023/20.1.2014

Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α')

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ