Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 16 Φεβρουαρίου

22 Φεβρουαρίου 2014

21 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ. 1056/2014 Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013.

ΠΟΛ. 1056/2014
http://www.nexusmanagementconsultants.gr/2014/02/pol-1056-2014-anastoli-ypovolis-ton-katastaseon-ton-eggrafon-symfonion-pou-exoun-synapsei-oi-mixanikoi-me-tous-antisymvallomenous-tous-pou-ypovallontai-apo-tous-mixanikoys-kai-to-t-e-e-antistoixa-meso-diadiktyou-ston-diktyako-topo-tis-g-g-p-s-gia-ti-xrisi-2013.html


ΘΕΜΑ: Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013.


ΚΦΑΣ - Άρθρο 10 Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών


ΚΦΑΣ - Άρθρο 10 Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών


ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις.

Θεοχάρης: Ανοιχτό ενδεχόμενο για ήπια εφαρμογή της υποχρεωτικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων

Θεοχάρης: Ανοιχτό ενδεχόμενο για ήπια εφαρμογή της υποχρεωτικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων


Ανοιχτό παράθυρο για ήπια εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων από τις επιχειρήσεις για το 2014, άφησε ο επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή.

Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τις νέες ηλεκτρονικές συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων και εισπράξεων

Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τις νέες ηλεκτρονικές συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων και εισπράξεων


Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τις νέες ηλεκτρονικές συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων και εισπράξεων

Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος προβλέπεται μεταβατική περίοδος προσαρμογή 

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά, κάθε μήνα, στο σύστημα TAXISNET, «συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών» με τα στοιχεία για τις εισπράξεις που πραγματοποίησαν τον αμέσως προηγούμενο μήνα, είναι από φέτος περίπου 1,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

18 Φεβρουαρίου 2014

!
Δεν
υποβάλλονται
στοιχεία
στις
καταστάσεις
πελατών
και
προ
μ
ηθευτών
, μ
ε
βάση
τις
διατάξεις
της
Α
.
Γ
.
Γ
.
Δ
.
Ε
.
ΠΟΛ
.1022/2014,
για
ορισ
μ
ένες
συναλλαγές
,
που
αφορούν
είτε
λήψη
υπηρεσιών
είτε
καταβολή
δαπανών
,
ως
ακολούθως
:
1.
Ενοίκια
ακινήτων
,
εφόσον
η
αξία
δεν
επιβαρύνεται
μ
ε
Φ
.
Π
.
Α
.
2.
Πωλήσεις
αγαθών
ή
υπηρεσιών
από
και
προς
την
αλλοδαπή
(
ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις

παραδόσεις
,
συναλλαγές
μ
ε
τρίτες
χώρες
)
3.
Εισιτήρια
όλων
των
μ
εταφορικών
μ
έσων
,
συ
μ
περιλα
μ
βάνονται
και
οι
αποδείξεις
πώλησης
εισιτηρίων
(
Α
.
Π
.
Ε
.)
και
Πιστωτικά
Τι
μ
ολόγια
που
εκδίδονται
γι
αυτά
4.
Συνδρο
μ
ές
σε
επαγγελ
μ
ατικές
οργανώσεις
και
επαγγελ
μ
ατικά
Επι
μ
ελητήρια
,
συνδρο
μ
ές
και
δωρεές
σε
συλλόγους
και
νο
μ
ικά
πρόσωπα
μ
η
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
,
για
τις
οποίες
έχουν
εκδοθεί
μ
η
φορολογικά
στοιχεία
-
αποδείξεις
είσπραξης
.
5.
Δεν
υποβάλλονται
στοιχεία
από
τις
Τράπεζες
και
τους
συναλλασσό
μ
ενους
μ
ε
αυτές
,
για
συναλλαγές
που
αφορούν
τους
τόκους
καταθέσεων
ή
τις
προ
μ
ήθειες
που
χορηγούνται
από
αυτές
(
έσοδα

έξοδα
αντίστοιχα
)
6.
Η
αξία
εγγυοδοσίας
,
εφόσον
δεν
περιλα
μ
βάνεται
στη
φορολογητέα
αξία
των
πωληθέντων
αγαθών
7.
Έξοδα
μ
ισθοδοσίας

ισθοί
,
η
μ
ερο
μ
ίσθια
,
συντάξεις
)
8.
Εισφορές
που
καταβάλλονται
σε
Τα
μ
εία
Ασφάλισης
(
ΟΑΕΕ
κλπ
)
9.
Το
Έκτακτο
Ειδικό
Τέλος
Ηλεκτροδοτού
μ
ενων
Δο
μ
η
μ
ένων
Επιφανειών
(
Ε
.
Ε
.
Τ
.
Η
.
Δ
.
Ε
.),
καθώς
και
το
Έκτακτο
Ειδικό
Τέλος
Ακινήτων
(
Ε
.
Ε
.
Τ
.
Α
.),
που
εισπράττονται
μ
έσω
των
λογαριασ
μ
ών
της
Δ
.
Ε
.
Η
.,
δεν
περιλα
μ
βάνονται
στην
αξία
της
συναλλαγής
,
που
υποβάλλεται
μ
ε
τις
υπόψη
καταστάσεις
.
10.
Γρα
μμ
άτια
προκαταβολής
(
προείσπραξης
)
Δικηγορικών
Συλλόγων
,
καθώς
και
τα
μ
ερίσ
μ
ατα
που
χορηγούν
οι
Δικηγορικοί
Σύλλογοι
,
οι
Σύλλογοι
Δικαστικών
Επι
μ
ελητών
κλπ
στα
μ
έλη
τους
11.
Τέλη
και
δικαιώ
μ
ατα
που
εισπράττουν
οι
Ά
μ
ισθοι
Υποθηκοφύλακες
,
για
λογαριασ
μ
ό
τους
και
για
λογαριασ
μ
ό
τρίτων
12.
Μηδενικές
καταστάσεις
πελατών
και
προ
μ
ηθευτών
δεν
υποβάλλονται

Καινοτομία στο ΦΠΑ - Πρόσκληση σε εκδήλωση

 Καινοτομία στο ΦΠΑ - Πρόσκληση σε εκδήλωση
 Καινοτομία στο ΦΠΑ - Πρόσκληση σε εκδήλωση
Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση της διαδικασίας της «Πράσινης βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ» και την απλούστευση στην εφαρμογή του, οργανώνουν εκδηλώσεις – παρουσιάσεις συγκεκριμένης πρότασης, σε Αθήνα και άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες.

ΚΦΕ Άρθρο 23 Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

ΚΦΕ Άρθρο 23 Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

Άρθρο 23 Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:

Απογραφή Αποθεμάτων - ημερομηνίες 2014

Απογραφή Αποθεμάτων - ημερομηνίες 2014
Η απογραφή των αποθεμάτων γίνετε είτε στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογραφής. Εκεί καταχωρούνται τα αποθέματα κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου, τα οποία ανήκουν στον υπόχρεο είτε βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων.


Πότε αποδίδεται ο παρακρατούμενος φόρος από μισθους για το 2014

 

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994 όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αποδίδουν αυτόν το φόρο με εφάπαξ καταβολή του μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την παρακράτηση με 


ΚΦΕ Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής

ΚΦΕ Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής 


Άρθρο 60 Φορολογικός συντελεστής 


1. Το µηνιαίο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων των παροχών
σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε βάση την κλίµακα της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 µετά από προηγούµενη αναγωγή του σε ετήσιο.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιω-
µατικοί και το κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του εµπορικού ναυτικού υπόκειται σε παρα-
κράτηση φόρου σύµφωνα µε τους συντελεστές της παραγράφου 2 του άρθρου 15.
3. Ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων µειώνε-
ται κατά ποσοστό ενάµισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος αναγωγής του µηνιαίου εισοδή-
µατος της παραγράφου 1 σε ετήσιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του άρθρου αυτού.
5. Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.
6. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

17 Φεβρουαρίου 2014

Με επιτόκιο κοντά στο 6% η επιστροφή στις αγορές

Με επιτόκιο κοντά στο 6% η επιστροφή στις αγορές

Με επιτόκιο κοντά στο 6% η επιστροφή στις αγορές
Με επιτόκιο λίγο πάνω από 6% θα προσπαθήσει να γίνει η πρώτη έξοδος προς τις αγορές της Ελλάδας, σύμφωνα με πληροφορίες της «Η». Στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι να εκμεταλλευτεί τη διάθεση για επενδύσεις και ανάληψη κινδύνου των μεγάλων ξένων επενδυτών

«Μπλόκο» Μέρκελ σε Σόιμπλε για τη νέα βοήθεια στην Ελλάδα

«Μπλόκο» Μέρκελ σε Σόιμπλε για τη νέα βοήθεια στην Ελλάδα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ