Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 23 Φεβρουαρίου

1 Μαρτίου 2014

Υποβολή ΑΠΔ Δεκεμβρίου 2013, Δώρου Χριστουγέννων, Ιανουαρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2014

Υποβολή ΑΠΔ Δεκεμβρίου 2013, Δώρου Χριστουγέννων, Ιανουαρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2014 
Υποβολή ΑΠΔ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012, όπως τροποποιήθηκαν την παρ. 10 του άρθρου 35 του Ν.4111/2013 οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και προβλέπεται από την παρ. 1 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ Α΄ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

28 Φεβρουαρίου 2014

Έκδοση κλειδαρίθμων και ενεργοποίηση χρηστών TaxisΝet

Έκδοση κλειδαρίθμων και ενεργοποίηση χρηστών TaxisΝet  

Έκδοση κλειδαρίθμων και ενεργοποίηση χρηστών TaxisΝet
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε ήδη η σταδιακή απενεργοποίηση των παλαιών κωδικών πρόσβασης στην Υπηρεσία TAXISnet (κωδικοί που έχουν εκδοθεί πριν τον Δεκέμβριο 2010). Οι κωδικοί σας

27 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ.1059/24.2.2014 Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων

ΠΟΛ.1059/24.2.2014
Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων

Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου για τα έτη 2011 έως 2013.
Υπενθυμίζεται ότι εμπρόθεσμες είναι οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, που υποβάλλονται για διόρθωση της αρχικής δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. του οικείου έτους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από τον επόμενο του μήνα της αρχικής εκκαθάρισης.


2014 Φορολογικές υποχρεώσεις έτους

2014 Φορολογικές υποχρεώσεις έτους


Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις και υποβολή αυτών με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις και υποβολή αυτών με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

pol_1039_2014

Τριμηνιαία από μηνιαία η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων


Τριμηνιαία από μηνιαία η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων
Τριμηνιαία από μηναία αναμένεται να γίνει η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών για τα στοιχεία που εκδίδονται από 1.1.2014.

Ποιες κατηγορίες φορολογούμενων θα ελέγχονται με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου


Ποιες κατηγορίες φορολογούμενων θα ελέγχονται με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων με τη χρήση μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης έδωσε προς τις Εφορίες ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης .
 

Δελτίο Τύπου: Επαναλειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Αποστελλόμενων Στοιχείων από φορολογικούς μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ

Δελτίο Τύπου: Επαναλειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Αποστελλόμενων Στοιχείων από φορολογικούς μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ

Το συγκεκριμένο σύστημα πρόκειται να διασυνδεθεί με το σύστημα των ΜΥΦ
(ΠΟΛ 1022/2014) έτσι ώστε τα ηλεκτρονικά αρχεία φορολογικών στοιχείων που
συγκεντρώνονται από τις ΕΑΦΔΣΣ στη ΓΓΠΣ, να μετατρέπονται στο τέλος κάθε
προβλεπόμενης περιόδου σε Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών- Προμηθευτών
και Συναλλαγών (ΜΥΦ) της περιόδου αυτής, εφόσον ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη
υπηρεσία από τον επιτηδευματία-υπόχρεο.

Οι γονείς θα υποβάλλουν τα Ε9 των ανήλικων τέκνων τους


Οι γονείς θα υποβάλλουν τα Ε9 των ανήλικων τέκνων τους
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων


Αυξάνονται με την παρακράτηση δύο εκατομμύρια επικουρικές συντάξεις έως και 74 ευρώ

Αυξάνονται με την παρακράτηση δύο εκατομμύρια επικουρικές συντάξεις έως και 74 ευρώ

Αυξάνονται με την παρακράτηση δύο εκατομμύρια επικουρικές συντάξεις έως και 74 ευρώ
Προσωρινές αυξήσεις από 5 μέχρι και 74 ευρώ τον μήνα στις επικουρικές συντάξεις για πάνω από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους, αλλά πληρωμή υψηλότερου φόρου την επόμενη χρονιά με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, φέρνει το σχέδιο για το νέο καθεστώς παρακράτησης φόρου στις μηνιαίες αποδοχές από τα επικουρικά ταμεία που θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο.

25 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ