Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 02 Μαρτίου

7 Μαρτίου 2014

Τράπεζες - αποτελέσματα stress tests

Τράπεζες - αποτελέσματα stress tests


Αναλυτικά η δομή των κεφαλαίων

Αναλυτικά η δομή των κεφαλαίων


Οι τράπεζες πάντως στο σύνολό τους υπογραμμίζουν τις υπερβολικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, προβολές στις οποίες βασίστηκε η μελέτη της BlackRock και υποστηρίζουν ότι πολύ γρήγορα το κλίμα θα αντιστραφεί υπέρ τους, αφού θα εμφανίσουν μεγάλη βελτίωση των οικονομικών τους στοιχείων.


6 Μαρτίου 2014

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις καταστάσεις προμηθευτών-πελατών

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις καταστάσεις προμηθευτών-πελατών
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις καταστάσεις προμηθευτών-πελατών
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τις καταστάσεις προμηθευτών-πελατών
Για τις συναλλαγές που Θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση
γιο τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών
στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύμφωνα με την Π0Λ1022/2014
Παρακάτω Θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) για τις καταστάσεις αυτές
και το σύστημα υποδοχής και ανάρτησής τους.


Ποια στοιχεία εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών;

Ποια στοιχεία εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών;
Ποια στοιχεία εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών;

Ποια στοιχεία εξαιρούνται από τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών

4 Μαρτίου 2014

Λογιστικός χειρισμός του τέλους ανακύκλωσης

Λογιστικός χειρισμός του τέλους ανακύκλωσης

Λογιστικός χειρισμός του τέλους ανακύκλωσης

Το τέλος ανακύκλωσης αναγράφεται διακεκριμένα επί των τιμολογίων πώλησης, σε όλα τα στάδια πώλησης των αγαθών που υπάγονται σε αυτήν, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες-επιτηδευματίες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ