Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 16 Μαρτίου

19 Μαρτίου 2014

Πόσες φορές έχει αλλάξει ο νόμος για τη φορολογία εισοδήματος;

Πόσες φορές έχει αλλάξει ο νόμος για τη φορολογία εισοδήματος;
Πόσες φορές έχει αλλάξει ο νόμος για τη φορολογία εισοδήματος;

Πόσες φορές έχει αλλάξει ο νόμος για τη φορολογία εισοδήματος;

Ξέρετε πόσες φορές έχει τροποποιηθεί ο νόμος 2238/1994 για την φορολογία εισοδήματος; Διακόσιες σαράντα εννέα φορές με ογδόντα ένα διαφορετικούς νόμους! Ναι, σωστά διαβάσατε, 249 φορές. Δείγμα γραφής ενός κράτους που δεν σέβεται τον πολίτη.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε5

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ε5


Απαντήσεις σε δεκάδες ερωτήματα που θέτουν λογιστές και επιχειρήσεις στις ΔΟΥ αναφορικά με την υποβολή του εντύπου Ε5 δίνει η ΓΓΠΣ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων για όλες τις εταιρείες με λήξη διαχειριστικής περιόδου την 31/12/2013, είναι η 30ή Απριλίου, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε20

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε20

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Ε20

Σε παραγωγική λειτουργία έχει τεθεί στο Taxisnet η εφαρμογή για την υποβολή οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Έντυπο Ε20/TAXIS).


Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσειςΥποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις
Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις


Παρακράτηση φόρου από μισθούς μελών Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1030493 ΕΞ 17.2.2014
Παρακράτηση φόρου από μισθούς μελών Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας


17 Μαρτίου 2014

ΠΟΛ. 1051/2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014

ΠΟΛ. 1051/13.3.2014
ΠΟΛ. 1051/2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014

ΠΟΛ. 1051/2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014

1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014.

16 Μαρτίου 2014

Φόροι ΙΧ: Ανατροπές στα τέλη κυκλοφορίας, τεκμήρια, φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Φόροι ΙΧ: Ανατροπές στα τέλη κυκλοφορίας, τεκμήρια, φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Φόροι ΙΧ: Ανατροπές στα τέλη κυκλοφορίας, τεκμήρια, φόρο πολυτελούς διαβίωσης (upd)
Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης στα ΙΧ κατά 30%, μείωση 30% του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης που επιβάλλεται στα αυτοκίνητα με κινητήρες από 1.929 κ.εκ. και άνω, κατάργηση του Φόρου Πολυτελείας, αλλαγές στη χρήση των πινακίδων «ΔΟΚ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ