Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υποβολή Ε9 για τα έτη 2015 και 2016 : Έναρξη υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων

26 Ιανουαρίου 2015

Υποβολή Ε9 για τα έτη 2015 και 2016 : Έναρξη υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016
Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016
Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016


Υποβολή Ε9 για τα έτη 2015 και 2016 : Έναρξη υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Ε9 2014-2015-2016
Οδηγίες Χρήσης Ε9 2014-2015-2016


Υποβολή Ε9 για τα έτη 2015 και 2016 : Έναρξη υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων


Συμπληρώστε και αποστείλετε αυτόματα τη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)Υποβολή Ε9 για τα έτη 2015 και 2016 : Έναρξη υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9, 2015, 2014, 2016, ΕΝΦΙΑ, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τροποποιητικη, e9,
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9, 2015, 2014, 2016, ΕΝΦΙΑ, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τροποποιητικη, e9,

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Ε9 2014-2015-2016
 

Οδηγίες Χρήσης Ε9 2014-2015-2016


Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε ως Φυσικά πρόσωπα να υποβάλλετε:

 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016 (διαρκούς ενημέρωσης).
 • Τροποποιητική δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.
 • Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
 • Αρχική και τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2010 έως 2013.
  Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα Φ.Α.Π. για τα έτη 2010 έως 2013 και πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το έτος 2014 εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί.
  Στο έτος 2014, μπορείτε να εκτυπώσετε Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013).
   
Τα Νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016 (διαρκούς ενημέρωσης).
 • Τροποποιητική δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.
 • Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2011 έως 2014.
  Σας επισημαίνουμε ότι για το έτος 2013, υφίσταται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των Ν.Π., στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου  ΠΟΛ 1159/2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ