Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΙΑ 2014

28 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΙΑ 2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΙΑ 2014
2015, Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, κοινωνικο, υπουργειο εργασιας ηλεκτρονικη οαεδ, δικαιολογητικα,
2015, Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, κοινωνικο, υπουργειο εργασιας ηλεκτρονικη οαεδ, δικαιολογητικα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγ. Κωνσταντίνου 14 – Τ.Κ. 10436 – ΑΘΗΝΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 09:00 – 15:00
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5210618 – 210 5210617
Fax : 210 5210619 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΙΑ 2014


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/01/2015 ΕΩΣ 15/03/2015


1) Αίτηση στη Λιοσίων 22, στον 2ο όροφο, στο Γενικό Πρωτόκολλο ή στα Σ.Ε.Δ. (Σημεία Εξυπηρέτησης Δημότη) της περιοχής τους ή στην Αγίου Κωνσταντίνου 14, στον 2ο όροφο στο πρωτόκολλο. Να αναγράφονται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. και τα δικαιολογητικά που κατατίθενται αριθμημένα.
2) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας διαμονής.
2015, Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, κοινωνικο, υπουργειο εργασιας ηλεκτρονικη οαεδ, δικαιολογητικα,
3) Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση οφειλών από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση που δεν μπορεί να λάβει εκκαθαριστικό λόγω οφειλών.
4) Αντίγραφο Ε9 ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται πως δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του ( παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999) επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται και αυτεπάγγελτα ).
6) Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης (απορίας).
7) Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
8) Συμβόλαιο σπιτιού ή απόδειξη ενοικίου και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Επιμέρους δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
1) Κατάσταση ανεργίας: Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και στην περίπτωση που επιδοτείται βεβαίωση ως επιδοτούμενος άνεργος.
2) Δικαιούχοι επιδομάτων Πρόνοιας: Αναγνωριστική απόφαση χορήγησης επιδόματος.
3) Προβλήματα Υγείας: Αντίγραφα πρόσφατων ιατρικών γνωματεύσεων από Δημόσιο φορέα.
4) Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας

Διευκρινίσεις
  •  Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει ο ένας εξ αυτών.
  •  Στην αίτηση να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα
  •  Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα από τον κοινωνικό λειτουργό προς επιβεβαίωση και ενίσχυση του αιτήματος του εξυπηρετούμενου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 

Έναρξη αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ένδεια» του Δήμου Αθηναίων
2015, Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, κοινωνικο, υπουργειο εργασιας ηλεκτρονικη οαεδ, δικαιολογητικα,
Σε εφαρμογή τίθεται από τον δήμο Αθηναίων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ένδεια», στο πλαίσιο του οποίου ενισχύονται οικονομικά, περισσότεροι από 450 πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ