Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Διαδικασία υποβολής ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΔ εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα

28 Ιανουαρίου 2015

Διαδικασία υποβολής ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΔ εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα

Διαδικασία υποβολής ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΔ εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα
ΙΚΑ, IKA, dikaiologhtika, δικαιολογητικα, ΑΠΔ, APD, εκπροθεσμες, δηλωση μεταβολης στοιχειων, Ασφαλιστικά, ενσημα,
Διαδικασία υποβολής ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΔ εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα

Η διαδικασία είναι απλή και γνωστή. Μόλις έχεις υποβάλει την ΑΠΔ του μήνα και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχεις συμπεριλάβει τον νέο υπάλληλο που προσλάβατε την τελευταία στιγμή...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ: Διαδικασία υποβολής ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΔ εμπρόθεσμα

Τι κάνεις όταν δεν έχει περάσει η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και θες να διορθώσεις ή να συμπληρώσεις στοιχεία ;
 Διαδικασία υποβολής ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΔ εμπρόθεσμα

 Διαδικασία υποβολής ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΔ εμπρόθεσμα

Η διαδικασία για όποιον δεν την έχει ξανακάνει είναι πολύ απλή αλλά μπορεί να σε "κολλήσει" γιατί εάν ρωτήσεις το υποκατάστημα ΙΚΑ που ανήκεις, πιθανότατα θα λάβεις λανθασμένες απαντήσεις, μιας που δεν έχουν την ίδια εικόνα με τους εργοδότες!

 

 1. Σύνδεση χρήστη

 2. Ενέργειες

 3. Υποβολή ΑΠΔ

 4. Δημιουργία περιόδου υποβολής

 5. Τύπος δήλωσης : επιλογή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Κατά τα γνωστά, υποβάλλουμε την ΑΠΔ.

 Διαδικασία υποβολής ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΔ εκπρόθεσμα


Μετά την υποβολή της  ΑΠΔ είναι δυνατό για οποιοδήποτε λόγο να προκύψει ανάγκη διόρθωσης  των στοιχείων ασφάλισης που δηλώθηκαν  με Κανονική, Έκτακτη, Επανυποβληθείσα ή Συμπληρωματική ΑΠΔ, με συνέπεια την ακύρωση ή μείωση ημερών ασφάλισης ή την μετατροπή του  πακέτου κάλυψης, η οποία επιφέρει ανάλογη μεταβολή (μείωση ή αύξηση) των αντίστοιχων εισφορών .

Τα ασφαλιστικά στοιχεία που μπορεί να τροποποιηθούν είναι: 

 • κωδικός ειδικότητας, 
 • κωδικός πακέτου κάλυψης, 
 • τύπος αποδοχών, 
 • ημέρες ασφάλισης, 
 • αποδοχές και 
 • εισφορές.

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται μεταβολή στοιχείων ασφάλισης εκτιμάται ότι είναι οι ακόλουθες:

1.    Καταχώρηση ασφαλισμένου στην ΑΠΔ ο οποίος δεν εργάσθηκε  ή δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ (ακύρωση ημερών ασφάλισης).

2.    Καταχώρηση ασφαλισμένου στην ΑΠΔ με λάθος κωδικό ειδικότητας και λάθος πακέτο κάλυψης (μετατροπή  πακέτου κάλυψης ).

3.    Καταχώρηση ασφαλισμένου με περισσότερες ημέρες ασφάλισης, αποδοχές και εισφορές.(ακύρωση ημερών ασφάλισης).

4.    Καταχώρηση ασφαλισμένου με περισσότερες ή λιγότερες ημέρες ασφάλισης, ενώ  οι αποδοχές και οι εισφορές είναι σωστές (μείωση ή αύξηση μόνο των ημερών ασφάλισης).

5.    Καταχώρηση ασφαλισμένου με αποδοχές και  εισφορές υψηλότερες των πραγματικών (μείωση εισφορών).

6.    Καταχώρηση ασφαλισμένου με λάθος τύπο αποδοχών (διόρθωση του τύπου αποδοχών).

Ειδικά για τα οικοδομοτεχνικά έργα στην περίπτωση που ο εργοδότης με την αίτησή του ζητήσει την μεταβολή  του κωδικού κατασκευαστικής φάσης ή εργασίας του δημοσίου ή δηλώσει ότι καταχώρησε τον ασφαλισμένο με ημέρες απασχόλησης αντί απολογιστικές και το αντίστροφο, διενεργείται έλεγχος τα αποτελέσματα του οποίου καταχωρούνται στην τηρούμενη πινακίδα  και δεν κοινοποιούνται στο Κέντρο Επεξεργασίας.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 Όταν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι έχει προβεί σε λανθασμένη ασφάλιση ενός ή περισσοτέρων ασφαλισμένων 

 • υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Υποκ/μα ή Παρ/μα του ΙΚΑ, στο οποίο ανήκει η έδρα της επιχείρησής του ή έχει απογραφεί το οικοδομοτεχνικό έργο, με την οποία ζητά να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις. 
 • Με την αίτηση συνυποβάλλεται για κάθε εργαζόμενο που ζητείται διόρθωση των ασφαλιστικών του στοιχείων το Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ (συν/νο υπόδειγμα) συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες, μαζί με τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία:  εκκαθαριστικά σημειώματα, συμβάσεις εργασίας, κατάσταση προσωπικού, κάρτες πρόσληψης,  βιβλιάριο αποδεικτικού απασχόλησης για οικοδόμους, άδειες υγειονομικών υπηρεσιών, αντίγραφα των ΑΠΔ στις οποίες αναγράφονται οι ασφαλισμένοι στοιχεία των οποίων μεταβάλλονται (μπορεί να υποβληθεί μέρος της ΑΠΔ με τους ασφαλισμένους που μεταβάλλονται  και όχι το σύνολό της αν πρόκειται για μεγάλες εκτυπώσεις) κ.λ.π..

Το έντυπο “Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ μπορεί να αναπαραχθεί μηχανογραφικά, αρκεί να μην διαφοροποιείται από το καθορισμένο από την υπηρεσία, ως προς τα πεδία που πρέπει να είναι συμπληρωμένα και τη σειρά  εκτύπωσής τους.

Εάν ο ενδιαφερόμενος εργοδότης έχει υποβάλλει την σχετική ΑΠΔ μέσω INTERNET υποχρεούται να προσκομίσει εκτύπωση των εγγραφών της που πρόκειται να μεταβληθούν.

Όταν έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στους εργαζόμενους “Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης” της αντίστοιχης χρονικής περιόδου θα πρέπει  να αναζητούνται προκειμένου να γίνουν επ΄ αυτών οι απαραίτητες διορθώσεις.


http://www.nexusmanagementconsultants.gr/2015/01/Diadikasia-ypobolhs-SYMPLHRVMATIKHS-APD-emprothesma-h-ekprothesma.html-ΙΚΑ, IKA, dikaiologhtika, δικαιολογητικα, ΑΠΔ, APD, εκπροθεσμες, δηλωση μεταβολης στοιχειων, Ασφαλιστικά, ενσημα,
ΙΚΑ, IKA, dikaiologhtika, δικαιολογητικα, ΑΠΔ, APD, εκπροθεσμες, δηλωση μεταβολης στοιχειων, Ασφαλιστικά, ενσημα,

ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Η δήλωση Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ”,  που υποβάλλεται  από εργοδότη, δεν  επιφέρει κυρώσεις εις βάρος του,  διότι η ανακρίβεια της ΑΠΔ στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία εντοπίσθηκε και δηλώθηκε από τον ίδιο.

 Για τη μεταβολή στοιχείων ασφάλισης ύστερα από δήλωση ασφαλισμένου ή αυτεπάγγελτου ελέγχου της υπηρεσίας, εφαρμόζεται οι περί ανακριβούς  δήλωσης κυρώσεις.( άρθρο 7 ν. 2972/2001).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ