Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ; Δες online εαν έχεις ασφάλιση απο το IKA εως 28/2/2015

20 Ιανουαρίου 2015

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ; Δες online εαν έχεις ασφάλιση απο το IKA εως 28/2/2015

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ; Δες online εάν έχεις ασφάλιση από το IKA έως 28/2/2015
ΙΚΑ, asfalisi, ασφαλειας, βιβλιαριο υγείας, ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9,

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ONLINE ΙΚΑ 20/08/2014 

Το ΙΚΑ έχει θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονική υπηρεσία στην ιστοσελίδα του που επιτρέπει σε ασφαλισμένους να ενημερώνονται άμεσα, για το εάν έχουν ασφάλιση από το ΙΚΑ για το έτος 2014 και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2015 ώστε να μην χρειάζεται η επίσκεψη σε υποκαταστήματα του Ιδρύματος.  
 
Δες online εαν έχεις ασφάλιση απο το IKA εως 28/2/2015 

Δες online εαν έχεις ασφάλιση απο το IKA εως 28/2/2015 

 

 Δες online εάν έχεις ασφάλιση από το IKA έως 28/2/2015 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΙΚΑ, η υπηρεσία αυτή επιτρέπει, σε ασφαλισμένους, να ενημερώνονται άμεσα εάν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 .
Να υπενθυμίσουμε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας έχει καταργηθεί και έτσι πολλοί δικαιούχοι δεν γνωρίζουν εάν έχουν ασφάλιση. Με την εφαρμογή αυτή μπορούν ανά πάσα στιγμή να το τσεκάρουν.

Σύμφωνα με νέες ρυθμίσεις που ισχύουν φέτος στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2014 έως 28/2/2015, είναι δυνατή η χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2013), είτε κατά το τελευταίο δεκαπενταμήνου, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου. 

Επίσης ασφάλιση από το ΙΚΑ δικαιούνται οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών. 

 Ποιες οι προϋποθέσεις για τους ανέργους

Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια.

Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης τους για υπαγωγή στην ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά μήνα.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:
α) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας, προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά έτος και ότι
β) δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.
ΙΚΑ, asfalisi, ασφαλειας, βιβλιαριο υγείας, ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9, ταμειων, Ασφαλιστικά,
ΙΚΑ, asfalisi, ασφαλειας, βιβλιαριο υγείας, ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9, ταμειων, Ασφαλιστικά,

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ