Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΟΑΕΕ-Ρύθμιση Νέα Αρχή Ν.4152/2013

14 Ιανουαρίου 2015

ΟΑΕΕ-Ρύθμιση Νέα Αρχή Ν.4152/2013

ΟΑΕΕ-Ρύθμιση Νέα Αρχή

2013, 4152-13, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΟΑΕΕ, ρυθμιση,
ΟΑΕΕ-Ρύθμιση Νέα Αρχή Ν.4152/2013

Ρύθμιση [Νέα Αρχή]


Άρθρο 1 παρ. 1Α, υποπαρ. ΙΑ.2 Ν.4152/2013 – Ρύθμιση “Νέα Αρχή”

 

    Δικαιούχοι υπαγωγής:
    Όλοι οι ασφαλισμένοι πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων.
   Οφειλές που εντάσσονται:
   Έως 31/12/2012 εφόσον:
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή έχουν προκύψει μετά από απώλεια των δικαιωμάτων αυτών.
 • Έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις (ενεργές) αρκεί ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί να μην ξεπερνά τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης.
 • Τελούν σε αναστολή είσπραξης, μετά από επιλογή του οφειλέτη
Προσοχή! Δεν εντάσσονται οφειλές από αναγνωρίσεις και οφειλές χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).
  Όροι ρύθμισης:
 1. Ρύθμιση εισφορών από 1/1/2013 έως 30/6/2013 με ένταξη τους σε παράλληλη ρύθμιση των 12 δόσεων.
 2. Επιβάρυνση με Τ.Κ. κατά την 31/12/2012.
 3. Έκπτωση επί των Τ.Κ. που επιβλήθηκαν στις 31/12/2012 ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης. Συγκεκριμένα:
- 40% αν η οφειλή εξοφληθεί έως 30/6/2014.
- 35% αν η οφειλή εξοφληθεί έως 30/6/2015.
- 30% αν η οφειλή εξοφληθεί έως 30/6/2016.
- 25% αν η οφειλή εξοφληθεί έως 30/6/2017.
 1. Υποχρεωτική καταβολή εισφορών έως την ημερομηνία υποβολής  της αίτησης.
 2. Το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται έως την ημερομηνία της αίτησης με ετήσιο επιτόκιο 8,25%.
 3. Το ποσό της κύριας οφειλής επιβαρύνεται  από την αίτηση έως την εξόφληση με επιτόκιο 8,25%.
 4. Εξόφληση εφάπαξ ή κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (ανά μήνα ο αριθμός των δόσεων βαίνει μειούμενος). Η τελευταία δόση καταβάλλεται έως 30/6/2017.
 5. Το δικαίωμα στη ρύθμιση ασκείται άπαξ.
 6. Υποχρεωτική καταβολή τρεχουσών εισφορών.
 7. Κατ’ εξαίρεση για ασφαλισμένους που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και η κύρια οφειλή τους δεν υπερβαίνει τις 5000€, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάσει τις 100 εφόσον αποδεικνύουν αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφ’ άπαξ ή έως 48 δόσεις (ανά μήνα ο αριθμός των δόσεων βαίνει μειούμενος).
Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται έκπτωση επί των τελών καθυστέρησης.

Τρόποι Εξόφλησης:
 • Εφάπαξ εξόφληση, ή καταβολή της πρώτης (1) δόσης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης.
 • Καταβολή της 2ης δόσης έως το τέλος του μεθεπόμενου της αίτησης μήνα.
 • Επόμενες δόσεις εφεξής στο τέλος κάθε μήνα.
 • Οι δόσεις, εκτός της πρώτης, καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (Πάγια Εντολή).
 • Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1)  μόνο δόσης (πλην της πρώτης ) έως την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης και καταβάλλεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
 • Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Βασικές προϋποθέσεις:

 • Απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής κατά την υποβολή του αιτήματος και της δυνατότητας ανταπόκρισης στην τμηματική καταβολή κατά την διάρκεια της ρύθμισης.
 • Να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.
Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaee.gr.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο 32/2013.

ΟΑΕΕ-Πάγια Ρύθμιση Ν.4152/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ