Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Τι σημαίνει η υπαγωγή στο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ

8 Ιανουαρίου 2015

Τι σημαίνει η υπαγωγή στο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ

Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ 415.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες
Οσοι απαλλαγούν από το καθεστώς ΦΠΑ δεν θα έχουν πλέον επιστροφές ΦΠΑ και κατ’ επέκταση δεν θα μπορούν να συμψηφίσουν τον ΦΠΑ που έλαβαν με τα έξοδά τους.

Προθεσμία μέχρι τις 12  30 Ιανουαρίου έχουν 415.000 μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταβολές στο μητρώο των ΔΟΥ χωρίς πρόστιμα (μέχρι 30/1/2015) απαλλαγούν από το καθεστώς ΦΠΑ. Οσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και μπλοκάκια κατά τη διάρκεια του 2014 είχαν ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα πρέπει να υποβάλουν 

Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ 415.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες

Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ 415.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες


Προθεσμία μέχρι τις 12  30 Ιανουαρίου έχουν 415.000 μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να απαλλαγούν από το καθεστώς ΦΠΑ. Οσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και μπλοκάκια κατά τη διάρκεια του 2014 είχαν ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη

12  30 Ιανουαρίου δηλώσεις μεταβολής στα Τμήματα Μητρώου των αρμοδίων ΔΟΥ

Τι σημαίνει η υπαγωγή στο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ

  • Δεν θα μπορούν να συμψηφίσουν τον ΦΠΑ που έλαβαν με τα έξοδά τους, άρα δεν θα έχουν πλέον επιστροφές ΦΠΑ.

    Δεν θα χρεώνουν ΦΠΑ 13% ή 23% στα τιμολόγια και τις αποδείξεις που εκδίδουν για τα προϊόντα που πωλούν ή τις υπηρεσίες που παρέχουν
  • συνεπάγεται τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

    Απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ με την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ανά τρίμηνο

Τι σημαίνει η υπαγωγή στο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ


Κανονικά θα εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις, αλλά θα πρέπει να αναγράφεται πλέον η ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ - απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων».

Τι σημαίνει η υπαγωγή στο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ για εργαζόμενους με μπλοκάκι

Οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΦΠΑ εφόσον το σύνολο των αμοιβών τους (χωρίς τον ΦΠΑ) δεν υπερέβησαν, κατά τη διάρκεια του 2014, τις 10.000 ευρώ.


Ποιοι εξαιρούνται από το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ

Από το γενικευμένο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ εξαιρούνται με τον Ν. 4281/2014 άρθρο 251

  1. Οι αγρότες, 
  2. όσοι πωλούν καινούργια μεταφορικά μέσα, 
  3. όσοι υπόχρεοι σε ΦΠΑ δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.
Όποιος επιλέξει το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ θα πρέπει να παραμείνει σε αυτό τουλάχιστον δύο χρόνια.
Στην περίπτωση κατά την οποία στη διάρκεια μιας χρήσης τα ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν το όριο των 10.000 ευρώ, αυτομάτως στην επόμενη χρήση ο φορολογούμενος θα επανενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ