Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Υποχρεώσεις για τον Φεβρουάριο 2015

27 Ιανουαρίου 2015

Υποχρεώσεις για τον Φεβρουάριο 2015

2015, Ημερομηνίες λήξης, υποχρεοι, φορολογια, φορολογικες δηλώσεις
http://www.nexusmanagementconsultants.gr/2015/01/Ypoxrevseis-gia-to-Februario-2015.html

Ημερολόγιο φορολογικών-εργασιακών υποχρεώσεων


Υποχρεώσεις για τον Φεβρουάριο 2015
2-Φεβ-15
ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
 ΑΠΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων
Προκαταβλητέος φόρος επί των δικηγορικών αμοιβών Νοεμβρίου και παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων από τους δικηγορικούς συλλόγους (α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') )
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου Νοεμβρίου στα εισοδήματα εργοληπτών τεχνικών έργων (δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013)
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου Νοεμβρίου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ)
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα μηνός Νοεμβρίου
16-Φεβ-15
Ημερολόγιο διαφημίσεων.
20-Φεβ-15
Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου
25-Φεβ-15
Υποβολή δήλωσης και απόδοση Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα μηνός Νοεμβρίου
26-Φεβ-15
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
27-Φεβ-15
Υποβολή αίτησης για χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα
Υποβολή περιοδικής δήλωσης και απόδοση Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Υποβολή δήλωσης INTRASTAT
Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου δίνεται παράταση στην υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ όλων των υποκειμένων στο φόρο μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2015. Την ίδια ημέρα θα γίνει και η συνολική καταβολή του οφειλόμενου φόρου.
28-Φεβ-15
Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. για μισθολογική περίοδο 12/2013 έως 12/2014
Υποβολή εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας προηγούμενου ημερολογιακού έτους)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ