Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 2015-HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

8 Φεβρουαρίου 2015

2015-HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

2015, βεβαίωση, ΓΕΜΗ, ΕΒΕΑ, ετησιες οικονομικες καταστασεις, ΥΠΟΒΟΛΗ, ισολογισμος, ΔΣ,
2015, βεβαίωση, ΓΕΜΗ, ΕΒΕΑ, ετησιες οικονομικες καταστασεις, ΥΠΟΒΟΛΗ, ισολογισμος, ΔΣ, 
Υπενθυμίζεται ότι οι Ανώνυμες Εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, έκθεση ελεγκτών κλπ), καθώς επίσης και τις αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων (έγκριση οικονομικών καταστάσεων, εκλογή ΔΣ κλπ), για την αποφυγή ταλαιπωρίας και για την συντομότερη διεκπεραίωσή τους από την Υπηρεσία του ΓΕΜΗ.


2015-HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://services.businessportal.gr

Επισημαίνεται, ότι οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω πράξεων, θα πρέπει να αποστείλουν στο πρωτόκολλο ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα

  1. την βεβαίωση πληρωμής, 
  2. τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που ανέβασαν ηλεκτρονικά και 
  3. την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

ΕΒΕΑ-Ανακοινώσεις ΑΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ