Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΑΠΔ από 1-12-2013 και μετά ΤΑΠΙΤ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

13 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΔ από 1-12-2013 και μετά ΤΑΠΙΤ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΔ από 1-12-2013 και μετά ΤΑΠΙΤ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:


ΑΠΔ από 1-12-2013 και μετά ΤΑΠΙΤ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΑΠΔ από 1-12-2013 και μετά ΤΑΠΙΤ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.


ΚΑΔ: 0013 με λεκτική περιγραφή «ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ TOY ΤΑ.Π.Ι.Τ.».


  1. Κωδικός Ειδικότητας : 000108 με λεκτική περιγραφή «Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. για παλαιούς ασφαλισμένους». 
  2. Κωδικός Ειδικότητας : 000106 με λεκτική περιγραφή «Νέοι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ι.Τ εκτός Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. και Αυτοαπασχολούμενου Προσωπικού Ιπποδρομιών.»

I) ΧΠΚ : 026 με λεκτική περιγραφή «ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τμε επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης σε εισφορές εργοδότη και εισφορές ασφαλισμένου, 0,4% και 0,4% αντίστοιχα, σύνολο 0,8%. Ως παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών μετά την εναρμόνιση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4093/2012 λαμβάνονται οι αποδοχές μέχρι του οκταπλάσιου του κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρμοζόμενο με το κατά έτος ποσοστό αύξησης των συντάξεων των Δημοσίων Υπαλλήλων (Σχετ. εγκύκλιο 13/13 Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

II) ΚΠΚ : 024 με λεκτική περιγραφή «ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΠΙΤ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ» χωρίς επιμερισμό του ποσοστού ασφάλισης με χρέωση το σύνολο των εισφορών στην στήλη εισφορά ασφαλισμένου (4%).

Ως νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών για τον νέο ασφαλισμένο είναι το σύνολο των αποδοχών με ανώτατο όριο ποσό που ορίζεται με την παρ 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3232/2004.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΔ ΙΚΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.
0013
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΠΚ
000108
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ TOY ΤΑΠΙΤ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.
026
(0,4%ασφ.+0,4%εργ.=0,8%)
000106
«ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑ.Π.Ι.Τ. ΕΚΤΟΣ Τ.Π.Π.Ο.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ.
024 (4%ασφ.)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ