Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Επικουρικά Ταμεία και Ποσοστά εισφορών ασφαλίστρων

14 Φεβρουαρίου 2015

Επικουρικά Ταμεία και Ποσοστά εισφορών ασφαλίστρων

Επικουρικά Ταμεία και Ποσοστά εισφορών ασφαλίστρων

Πίνακας με τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου - εργοδότη για διάφορα επικουρικά ταμείαΕπικουρικά Ταμεία και Ποσοστά εισφορών ασφαλίστρων


ΤΕΑΥΕΚ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993)
4% (Απλά & Βαρέα)
4%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ)
7%
3%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ)
8,25%
3,75%ΤΑΞΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993)
2% & 0,29 ΠΑΓΙΟ
2%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993
4% & 0,29 ΠΑΓΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥ/ΤΩΝ)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993)
1%

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993
4%
ΤΕΑΧ (ΧΗΜΙΚΟΙ)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993)
5% (του βασικού μισθού)
5% (του βασικού μισθού)
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ)
3%
3%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ)
4,25%
3,75%ΤΕΑΥΦΕ (ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993)
4%
4%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΑΠΛΑ)
3%
3%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993 (ΒΑΡΕΑ)
4,25%
3,75%ΤΕΑΑΠΑΕ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993)
4%
4%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993
3%
3%ΤΑΝΠΥ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01/01/1993)
4%
4%
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/1993
3%
3%
Από το Φεβρουάριο του 2014 μειώθηκαν τα ποσοστά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ