Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πώς θα φορολογηθούν το 2015 οι επιχειρήσεις (για την χρήση 2014)

12 Φεβρουαρίου 2015

Πώς θα φορολογηθούν το 2015 οι επιχειρήσεις (για την χρήση 2014)

Πώς θα φορολογηθούν το 2015 οι επιχειρήσεις (για την χρήση 2014)

Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος (για τα κέρδη που αποκτήθηκαν από την 1/1/2014 και τα οποία θα δηλωθούν το 2015) νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι:
Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος (για τα κέρδη που αποκτήθηκαν από την 1/1/2014 και τα οποία θα δηλωθούν το 2015) νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Η εγκύκλιος 1044 εμπεριέχει αναλυτικές οδηγίες για τη φορολογία των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων. Ουσιαστικά, η εγκύκλιος, περιγράφει τον τρόπο φορολόγησης των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς που ισχύει για τα κέρδη που αποκτήθηκαν από την 1/1/2014 και τα οποία θα δηλωθούν φέτος.


Τις διατάξεις των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με οδηγίες για τον ορθό τρόπο εφαρμογής τους κοινοποίησε η Γενική Γραμματεία Φορολογικών Εσόδων.

Πώς θα φορολογηθούν το 2015 οι επιχειρήσεις (για την χρήση 2014)

Πώς θα φορολογηθούν το 2015 οι επιχειρήσεις (για την χρήση 2014)


Η εγκύκλιος 1044 εμπεριέχει αναλυτικές οδηγίες για τη φορολογία των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων. Ουσιαστικά, η εγκύκλιος, περιγράφει τον τρόπο φορολόγησης των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς που ισχύει για τα κέρδη που αποκτήθηκαν από την 1/1/2014 και τα οποία θα δηλωθούν φέτος.

Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος (για τα κέρδη που αποκτήθηκαν από την 1/1/2014 και τα οποία θα δηλωθούν το 2015) νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι:

Τα πρόσωπα που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος (για τα κέρδη που αποκτήθηκαν από την 1/1/2014 και τα οποία θα δηλωθούν το 2015) νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι:


Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε.
1.Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
2.Οι προσωπικές εταιρείες που στάθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
3.Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου
4. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών
5.Οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
6. Οι κοινοπραξίες και
7. Οι λοιπές νομικές οντότητες που δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν
Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι οδηγίες για τις επιχειρήσεις που διατηρούν έδρα στο εξωτερικό ενώ αναλυτικά περιγράφονται και τα νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται του φόρου.
http://www.naftemporiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ