Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Τα σενάρια της μικρής και μεγάλης «γέφυρας» και οι δυνατότητες του ELA

12 Φεβρουαρίου 2015

Τα σενάρια της μικρής και μεγάλης «γέφυρας» και οι δυνατότητες του ELA

Τα σενάρια της μικρής και μεγάλης «γέφυρας» και οι δυνατότητες του ELA

Τα σενάρια της μικρής και μεγάλης «γέφυρας» και οι δυνατότητες του ELA


Σε αχαρτογράφητα νερά θα εισέλθουν ευρωζώνη και Ελλάδα τόσο στην περίπτωση που το Eurogroup της 16ης Φεβρουαρίου δεν καταλήξει σε συμφωνία για τη νέα προγραμματική σχέση της χώρας με τους πιστωτές της, όσο και εάν καταλήξει σε πρόγραμμα γέφυρα που δεν θα θεωρηθεί επέκταση του υφιστάμενου προγράμματος.
Για το λόγο αυτό καταβάλλονται προσπάθειες από την ΕΕ η μετεξέλιξη της σχέσης να βασισθεί στα «δεδομένα» που είναι γνωστά σήμερα , ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα. Η ελληνική πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στη θέση αυτή, εάν πρώτα δεν λάβει τις παραχωρήσεις που ζητά και συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για το μέλλον.

Τα σενάρια της μικρής και μεγάλης «γέφυρας» και οι δυνατότητες του ELA


Χωρίς πολιτική συμφωνία το ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης δεν θα μπορέσει να επεκταθεί, να ανανεωθεί ή να μετονομαστεί, αλλά κυρίως να εγκριθεί εγκαίρως από τα κοινοβούλια της ζώνη του ευρώ. Έτσι η Ελλάδα την 1η Μαρτίου θα βρεθεί εκτός μηχανισμού στήριξης. Σε μια τέτοια περίπτωση η Ελλάδα θα χάσει τα 1,8 δισ. ευρώ της εκκρεμούσας δόσης του EFSF, αλλά κυρίως τα 11,2 δισ. ευρώ των ομολόγων του αποθεματικού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) τα οποία θα ακυρωθούν.

Χωρίς ευρωπαϊκό πρόγραμμα η Ελλάδα θα εξαρτάται αποκλειστικά από τον έκτακτο μηχανισμό χορήγησης ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος για να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της μέσω των ελληνικών τραπεζών. Αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα αποσύρει τη βοήθεια προς τις ελληνικές τράπεζες, όπως έκανε το Μάρτιο του 2013 στην Κύπρο, προκειμένου να εξαναγκάσει τη χώρα να υπαχθεί σε πρόγραμμα της ΕΕ και του ΔΝΤ που θα διασφαλίζει τη φερεγγυότητα των τραπεζών.

Η «μικρή» γέφυρα


Ξένοι αναλυτές εκτιμούν πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει σχετικά γενναιόδωρη στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες ως προς την παροχή ρευστότητας μέσω του ELA και εκτιμούν πως η ΕΚΤ δεν θα ενεργήσεί μονομερώς στο ζήτημα της Ελλάδας και θα ακολουθήσει τις πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν από τα κράτη της ζώνης του ευρώ.

Η Ελλάδα διεκδικεί ένα πρόγραμμα γέφυρα έως τον Ιούνιο ύψους 12 δισ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την επιστροφή των κερδών του ευρωσυστήματος επί των ελληνικών ομολόγων που ανέρχονται στα 1,9 δισ. ευρώ, αλλά και από επιπλέον εκδόσεις εντόκων γραμματίων ύψους έως 10 δισ. ευρώ, οι οποίες θα καλυφθούν κυρίως από τις ελληνικές τράπεζες. Αυτό διότι πρέπει να πληρώσει το Μάρτιο στους πιστωτές της 2,5 δισ. ευρώ, τον Απρίλιο 600 εκατ. ευρώ, το Μάιο 1,1 δισ. ευρώ και τον Ιούνιο 2,6 δισ. ευρώ.

Ακόμη, και εάν η ευρωζώνη εγκρίνει το πρόγραμμα αυτό το οποίο θα οδηγήσει το καλοκαίρι σε νέο συμβόλαιο Ελλάδας - πιστωτών, η ΕΚΤ θα αξιολογεί ανά δύο εβδομάδες, -αρχής γενόμενης από τις 4 Μαρτίου – την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στον ELA , κρίνοντας κάθε φορά το εάν είναι φερέγγυες ή όχι. Δεδομένου ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αγοράζουν και τα πρόσθετα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, ήτοι θα ανακυκλώνουν αντί για 15 δισ. ευρώ χρεογράφων, έντοκα 25 δισ. ευρώ, η εξάρτησή τους από τον ELA θα αυξηθεί πρόσθετα.

Η οροφή του ELA


Σε κάθε περίπτωση η φερεγγυότητα των τραπεζών θα κρίνεται κυρίως από το κενό ρευστότητας τους, δηλαδή από τη διαφορά μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων. Από τις 9 Δεκεμβρίου έως και σήμερα εκτιμάται πως οι εκροές καταθέσεων αγγίζουν τα 22 δισ. ευρώ και ότι εξακολουθούν με ρυθμό 300 -400 εκατ. ευρώ ημερησίως. Σήμερα το υφιστάμενο απόθεμα καταθέσεων εκτιμάται στα 139 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις ανέρχονται σε 210 δισ. ευρώ περίπου. Αυτό απλά σημαίνει πως οι τράπεζες εμφανίζουν ένα κενό ρευστότητας 71 δισ. ευρώ (το κενό ρευστότητας στις αρχές Δεκεμβρίου ήταν μόλις 49 δισ. ευρώ). Η ΕΚΤ το 2012 επέτρεψε ο ELA να αγγίξει τα 122 δισ. ευρώ, καλύπτοντας κενό ρευστότητας ύψους 92 δισ. ευρώ (δάνεια: 242 δισ. ευρώ, καταθέσεις: 150 δισ. ευρώ).


Από τα παραπάνω προκύπτει πως ακόμη και εάν η Ελλάδα κερδίσει ένα πρόγραμμα γέφυρα οι ελληνικές τράπεζες θα είναι εκτεθειμένες στην αβεβαιότητα των εξελίξεων που θα μεσολαβήσουν έως τον Ιούνιο. Αν το νέο συμβόλαιο με τους πιστωτές συνομολογηθεί με ταχύτατες και συναινετικές διαδικασίες τότε η κατάσταση θα είναι ελεγχόμενη. Στην περίπτωση που οι εξελίξεις δεν είναι «γραμμικές» και υπάρξουν γεγονότα που θα διογκώσουν το κενό ρευστότητας των τραπεζών τότε ενδεχομένως να σταματήσει η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στο ELA για λόγους συστημικής ευσταθείας του ευρωσυστήματος. Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα θα εξαναγκασθεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα της ΕΕ και του ΔΝΤ που θα διασφαλίζει τη φερεγγυότητα των τραπεζών της.

Η «μεγάλη» γέφυρα


Η ευρωζώνη θεωρεί πως ένα μεγαλύτερο μεταβατικό πρόγραμμα - γέφυρα που θα αποτελεί μετεξέλιξη του υφιστάμενου προγράμματος και που θα προέβλεπε την καταβολή της δόσης των 7,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στην πέμπτη – εκκρεμούσα - αξιολόγηση της τρόικας και τη διατήρηση των 11,2 δισ. ευρώ των ομολόγων του αποθεματικού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ήταν η πλέον επωφελής λύση. Στην περίπτωση αυτή οι ελληνικές τράπεζες θα διατηρούσαν πλήρη πρόσβαση στις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ, θα μείωναν την εξάρτησή τους από τον ELA και το Δημόσιο δεν θα επιβαρυνόταν από τον ακριβό βραχυπρόθεσμο δανεισμό των εντόκων γραμματίων.

Στη βάση αυτή το νέο συμβόλαιο με την ευρωζώνη το οποίο θα ίσχυε από την 1η Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να είναι η προληπτική χρηματοπιστωτική συνδρομή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM) υπό τη μορφή πιστωτικού ορίου με ενισχυμένους όρους (Enhanced Conditions Credit Line -ECCL).

Στο σενάριο αυτό το ΔΝΤ θα παρέμενε στο ελληνικό πρόγραμμα είτε ως χρηματοδότης είτε ως θεσμός που θα διασφάλιζε, έστω με προληπτικές γραμμές, τη ταχύτερη επιστροφή της χώρας στις αγορές.

Και η ελληνική πλευρά έχει διαφανεί πως θα επιθυμούσε μια τέτοια εξέλιξη υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώνονταν οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα, θα υπήρχε ελαστικότερο πλαίσιο πληρωμών για τα τοκοχρεολύσια έως το 2020 (μέσω αναδιάρθρωσης του χρέους) και θα σταματούσε ο έλεγχος από την τρόικα, όπως τον ξέρουμε έως σήμερα.
http://news.in.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ