Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου των γιατρών

27 Φεβρουαρίου 2015

ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου των γιατρών

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου των γιατρών

γιατροι, ΕΟΠΥΥ, βεβαίωση,

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου των γιατρών


ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου των γιατρών


Αθήνα 25/02/20125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΟΠΥΥ
www.eopyy.gov.gr

Τηλ.: 210 6871706-708 Fax: 210 6871769
Ταχ. Διεύθυνση: Αποστόλου Παύλου 12
E- mail: president@eopyy.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τις ανακοινώσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας (ΙΣΑ) για τις βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου των γιατρών, ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τα ακόλουθα:


Οι οικονομικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εξέδωσαν βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου για ποσά που είτε εισπράχθηκαν από τους παρόχους είτε συμψηφίστηκαν έναντι οφειλών τους από rebate και claw back για τα έτη 2013 και 2014. Στην διαδικασία αυτή συμπεριελήφθη και το 10% των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για το 2012 και 2013, το οποίο δεν είχε αποδοθεί στους παρόχους λόγω του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

Οι βεβαιώσεις φόρου λοιπόν, περιλαμβάνουν το σύνολο των τιμολογίων που εξοφλήθηκαν είτε με απευθείας πληρωμή είτε μέσω της διαδικασίας συμψηφισμού.

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ήδη γνωστή η ΠΟΛ.1191/12.8.2014 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής από το rebate και το claw back.

Όσον αφορά την εκκρεμότητα του τελικού ελέγχου και εκκαθάρισης, θα γίνει με την ολοκλήρωση του κλινικού και οικονομικού ελέγχου, οπότε οι όποιες διαφοροποιήσεις στο rebate και claw back θα επαναϋπολογιστούν και θα αποδοθούν οι διαφορές.

Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται αντιληπτό ότι οι βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου είναι ορθές και δεν παράγουν καμία επιβάρυνση για τους συμβεβλημένους παρόχους του Οργανισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ