Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Moody’s φόβοι για επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση καταθέσεων

7 Μαρτίου 2015

Moody’s φόβοι για επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση καταθέσεων

Moody’s φόβοι για επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση καταθέσεων

τραπεζες, Έκτακτα μέτρα, καταθεση, Ελλάδα - οικονομική επικαιρότητα, αξιολόγηση,
Moody’s φόβοι για επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση καταθέσεων
Σε μείωση του ανώτατο ορίου (ceiling) των τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα σε εγχώριο και ξένο νόμισμα προχώρησε η Moody’s Investor Service, στο Caa1 από Ba3. Tα βραχυπρόθεσμα όρια καταθέσεων παραμένουν Not Prime (NP). Επιπλέον, τα ανώτατα όρια ομολόγων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα δεν επηρεάζονται και παραμένουν στο Ba3/NP.

Moody’s φόβοι για επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση καταθέσεων


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σημερινή απόφαση δεν αποτελεί ενέργεια αξιολόγησης και δεν έχει επιπτώσεις στη Caa1 πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας η οποία βρίσκεται υπό αναθεώρηση για υποβάθμιση από τον οίκο από τις 6 Φεβρουαρίου 2015. Επίσης, η αλλαγή στο ceiling τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα δεν θα έχει αντίκτυπο στις αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών, διότι αυτές οι αξιολογήσεις βρίσκονται κάτω από το νέο ceiling τραπεζικών καταθέσεων του Caa1.

Moody’s φόβοι για επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση καταθέσεων

Όπως αναφέρει η Moody’s το ανώτατο όριο τραπεζικών καταθέσεων αντανακλά τον κίνδυνο αναφορικά με την επιβολή περιορισμών από μία κυβέρνηση στην πρόσβαση καταθέσεων. Η απόφαση του οίκου να μειώσει του ceiling καταθέσεων στο επίπεδο της αξιολόγησης των κρατικών ομολόγων αντανακλά την άποψη της Moody’s ότι ο κίνδυνος η κυβέρνηση να επιβάλει πάγωμα καταθέσεων ή παρόμοιους περιορισμούς κεφαλαίων προκειμένου να διαφυλάξει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν είναι χαμηλότερος από τον κίνδυνο η κυβέρνηση να αθετήσει το χρέος της.

Η αυξημένη αβεβαιότητα που συνόδευσε τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους επίσημους πιστωτές της, είχε αρνητικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των καταθετών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκροών ιδιωτικών καταθέσεων, τις οποίες η Moody΄s εκτιμά ότι έχουν φθάσει περίπου στα 25 δισ. ευρώ από τις αρχές Δεκεμβρίου, ή στο 15% της καταθετικής βάσης. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκονται τώρα στο χαμηλότερο επίπεδό τους σε διάστημα 10 ετών.

Ενώ η προσφάτως συμφωνηθείσα παράταση του προγράμματος φαίνεται να έχει προσφέρει κάποια άμεση αποκλιμάκωση στις εκροές καταθέσεων, οι διαπραγματεύσεις κατά τους επόμενους τέσσερις μήνες θα είναι δύσκολες, και η πιθανότητα ότι η πίεση επί των καταθέσεων θα επανεμφανιστεί παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αναφέρει η Moody΄s και συμπληρώνει ότι η φερεγγυότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και του κράτους είναι πολύ στενά συνδεδεμένες.
http://www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ