Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Πίνακας υπολογισμού Δώρου Πάσχα

2 Απριλίου 2015

Πίνακας υπολογισμού Δώρου Πάσχα

Πίνακας υπολογισμού Δώρου Πάσχα

Πίνακας υπολογισμού Δώρου Πάσχα


Πίνακας υπολογισμού Δώρου Πάσχα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΜΙΣΘΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΗΜΕΡΕΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
1
0,004160,125
61
0,254167,625
2
0,008330,25
62
0,258327,75
3
0,01250,375
63
0,262497,875
4
0,016660,5
64
0,266668
5
0,020830,625
65
0,270828,125
6
0,0250,75
66
0,2758,25
7
0,029160,875
67
0,279168,375
8
0,033331
68
0,283328,5
9
0,03751,125
69
0,287498,625
10
0,041661,25
70
0,291668,75
11
0,045831,375
71
0,295828,875
12
0,051,5
72
0,39
13
0,054161,625
73
0,304169,125
14
0,058331,75
74
0,308329,25
15
0,06251,875
75
0,312499,375
16
0,066662
76
0,316669,5
17
0,070832,125
77
0,320829,625
18
0,0752,25
78
0,3259,75
19
0,079162,375
79
0,329169,875
20
0,0833332,5
80
0,333310
21
0,087492,625
81
0,3374910,125
22
0,091662,75
82
0,3416610,25
23
0,095832,875
83
0,3458210,375
24
0,13
84
0,3510,5
25
0,104163,125
85
0,3541610,625
26
0,108333,25
86
0,3583210,75
27
0,112493,375
87
0,3624910,875
28
0,116663,5
88
0,3666611
29
0,120833,625
89
0,3708211,125
30
0,1253,75
90
0,37511,25
31
0,129163,875
91
0,3791611,375
32
0,133334
92
0,3833211,5
33
0,137494,125
93
0,3874911,625
34
0,141664,25
94
0,3916611,75
35
0,145834,375
95
0,3958211,875
36
0,154,5
96
0,412
37
0,154164,625
97
0,4041612,125
38
0,158334,75
98
0,4083212,25
39
0,162494,875
99
0,4124912,375
40
0,166665
100
0,4166612,5
41
0,170835,125
101
0,4208212,625
42
0,1755,25
102
0,42512,75
43
0,179165,375
103
0,4291512875
44
0,183335,5
104
0,4333213
45
0,187495,625
105
0,4374913,125
46
0,191665,75
106
0,4416513,25
47
0,195835,875
107
0,4458213,375
48
0,26
108
0,4513,5
49
0,204166,125
109
0,4541513,625
50
0,208336,25
110
0,4583213,75
51
0,212496,375
111
0,4624913,875
52
0,216666,5
112
0,4666514
53
0,220826,625
113
0,4708214,125
54
0,2256,75
114
0,47514,25
55
0,229166,875
115
0,4791514,375
56
0,233327
116
0,4833214,5
57
0,237497,125
117
0,4874914,625
58
  0,241667,25 
118
  0,4916514,75 
59
  0,24582 7,375
119
  0,4958214,875 
60
0,257,5
120
0,515

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Πίνακας υπολογισμού Δώρου Πάσχα

Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 65 μόνο μέρες μέσα στο διάστημα από 01-01 έως 15-04 του τρέχοντος έτους, πρέπει να λάβει για ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
  • Εάν ο μισθωτός είχε μισθό 1000 €, μηνιαίως το δώρο του θα είναι ίσο με 1000 € X 0,27082 (συντελεστής μισθού) = 271 € X 0.041666 (συντελ.αδείας ) = 11.28 €, 271+11.28= 282.2 €, ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
  • Εάν ο μισθωτός είχε ημερομίσθιο 30 €, το δώρο του θα είναι ίσο με 30 € X 8,125 συντελεστής ημερομισθίου = 243.75 € X 0.041666 (συντλ.αδείας) =10.15 €, 243.75 € +10.55 = 253.9 €. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ